Archwium > Numer 327 (11/2000) > Filozofia > Czy potrzebna nam filozofia?

Czy potrzebna nam filozofia?
Filozofia stanowi taką dziedzinę ludzkiego poznania, w której zarówno pytania, jak też odpowiedzi, dotyczą w sposób szczególny samego pytającego. Filozof ostatecznie pyta o samego siebie, sobie przede wszystkim pragnie odpowiedzieć. Filozofia jest nieustającym dochodzeniem do prawdy.

Tylko ludzie zupełnie niezorientowani mogą wątpić w to, że nauka bierze swój początek z filozofii. Różnorodność dyscyplin naukowych sprzyja takiemu powątpiewaniu. Niezależnie jednak od tego, jak dalece refleksja naukowa różniłaby się od swego źródła, tak obecne, jak i przyszłe pokolenia właśnie w filozofii powinny szukać odpowiedzi na zasadnicze pytania.

U swoich początków filozofia była próbą odpowiedzi na podstawowe kwestie. Odzwierciedlała sytuację człowieka, który przebudził się po długim śnie, usiadł i przeciera oczy. Kształty otaczających go rzeczy, zrazu rozmyte, nabierają coraz bardziej wyrazistych konturów. Człowiek począł oddzielać rzeczy twarde od miękkich, mokre od suchych, ciała stałe od cieczy — i zaczął zadawać pytania. Skąd bierze się tak ogromne bogactwo rzeczy? Co jest źródłem materii? Jakie siły nią poruszają i co (lub kto) tym wszystkim kieruje? Później zainteresował się samym sobą. Sokrates jako punkt wyjścia obrał nie góry i lasy, bo te nie mogły mu przekazać żadnej wiedzy, lecz drugiego człowieka. Tak pojawiła się filozofia.

Umiłowanie mądrości

Na przestrzeni dziejów istniały różne modele uprawiania filozofii jako racjonalnej refleksji nad sobą i otaczającym światem. Niezależnie od bogactwa opcji, zdaje się, że jedno pozostaje niezmienne, a przynajmniej powinno takie pozostać. Otóż filozofia, jak to wynika z jej greckiego źródłosłowu, jest umiłowaniem mądrości. Umiłowaniem — a&nbs (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Jan Kłos - ur. 1958, studiował filozofię i anglistykę na KUL-u, adiunkt w Katedrze Etyki Społecznej i Politycznej KUL, autor opracowania J. H. Newman a filozofia, tłumacz, publicysta. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Powinność a użyteczność

JESZCZE RAZ

Dwa dni Ewy Edwards

Żyd broni krzyża

CZY UMIESZ LATAĆ?


komentarzeFacebook