OD HAMLETA DO SATYRA
Film służy do opisu świata miłości i świata absurdu. To my wybieramy, w którym świecie chcemy uczestniczyć.

Kino, jak żadna inna ze sztuk, wpisane ma w swoje DNA naturę buntownika. Odkąd się narodziło, służy artystom do budowania wizji nowego, innego świata, stawia sobie za cel wyrwanie widza z mieszczańskiego konwenansu i prowokowanie do rewolucyjnej zmiany sposobu myślenia. A mimo to – przez swój organiczny związek z teatrem i ze sztukami tradycyjnymi – wciąż odwołuje się do tych samych schematów i archetypów.

Kiedy więc oglądamy film, z zasady spodziewamy się – nauczeni doświadczeniem – że także w sferze relacji interpersonalnych, a zwłaszcza tej szczególnej relacji, jaką jest życie seksualne, napotkamy moralną niefrasobliwość, nieobyczajność, nieskromność, a często także estetyczny atak na nasze poczucie przyzwoitości. Tymczasem wystarczy zajrzeć pod powierzchnię filmowej opowieści, by nawet w kinie odnaleźć tęsknotę za doświadczeniem czystej miłości i pięknej, naturalnej seksualności, opartej na prawdziwym doświadczeniu „bycia-dla-kogoś”. Weźmy na przykład dwa doskonałe – i kochane przez widzów – filmy o Hamletach i satyrach: American Beauty Sama Mendesa (1999) i Salę samobójców Jana Komasy (2011).

Pustka wokół satyra

Obydwa filmy zaczynają się bardzo podobnie. Mężczyzna po czterdziestce w serii filmowych ujęć zarysowuje wizję swojej upadłej egzystencji. Choć osiągnął pewną zawodową stabilizację i trwa w wieloletnim związku z kobietą, którą niegdyś kochał, doświadcza tej słynnej, obezwładniającej ciemności, znanej z nieśmiertelnych strof Piekła Dantego: „w życia wędrówce, na połowie czasu, straciwszy z oc (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Michał Legan OSPPE - ur. 1979, paulin, absolwent filmoznawstwa na UJ oraz teologii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Doktor teologii pastoralnej, poszukiwacz związków między kinem a teologią, pasjonat kina religijnego i komparatystyki kontrastywnej. Pracuje w paulińskiej parafii i Prima Porta w Rzymie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

USPRAWIEDLIWIENI

ODWAŻ SIĘ BYĆ CZŁOWIEKIEM

Formy pro?Formy

BAŚKA MIAŁA DOBRY GUST

Złamana deska


komentarzeFacebook