Archwium > Numer 308 (04/1999) > Savonarola > Czytelnik i komentator Pisma Świętego

Czytelnik i komentator Pisma Świętego

Wielu badaczy pism Hieronima Savonaroli zadaje sobie pytanie, czy był on egzegetą 1. Sądzę, że pytanie jest źle sformułowane, bowiem dla fra Girolamo Pismo Święte było inspiracją do kazań oraz osobistej medytacji, a nie przedmiotem studiów. Savonarola wiedział doskonale o zmieniającej się interpretacji świętych ksiąg. W jednym z kazań na temat Apokalipsy mówił: „w różnych czasach Pismo Święte było wyjaśniane w różny sposób, dzisiaj tłumaczymy go inaczej niż kiedyś, a w przyszłości będzie znowu inaczej”. (...)

W Triumphus fidei abbreviatus Savonarola pisze, iż słowa Pisma Świętego mają rozliczne, ale niesprzeczne znaczenia, a fragmenty niejasne znajdują wyjaśnienie w innych, bardziej zrozumiałych. Tak więc Pismo Święte samo siebie cudownie tłumaczy w sposób „nieomylny”. Jest to klasyczna zasada hermeneutyki, należałoby zatem powiedzieć, że fra Girolamo nie stosuje metod tradycyjnej egzegezy biblijnej, lecz hermeneutyki biblijnej. Wszystkie księgi Biblii traktował jako części jednej harmonijnej całości, jednej opowieści o dziejach człowieka od momentu stworzenia. Nie zajmował się jedynie wyjaśnianiem Pisma Świętego, ale starał się ukazać sens i przebieg opowiedzianej tam ludzkiej historii.

Wymienię w wielkim skrócie te księgi Biblii, które najczęściej czytał i komentował: Księga Rodzaju, stanowiąca pierwszy rozdział biblijnej opowieści o człowieku; Apokalipsa, ukazująca przyszłość jako nieustannie się odnawiającą teraźniejszość; Księga Wyjścia, ukazująca dr (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.

     


zobacz także

O zaletach polowania na zebry

"Nawet im się nie chce chcieć"

Oddajcie Bogu

DLACZEGO MAM WIERZYĆ?

"Ślub nam niepotrzebny"


komentarze



Facebook