Archwium > Numer 314 (10/1999) > Duszpasterstwo akademickie > Coś dla każdego, czyli o amerykańskich uczelniach

Coś dla każdego, czyli o amerykańskich uczelniach

Stany Zjednoczone, na ogół nie cieszące się w świecie dobrą sławą pod względem kształcenia na poziomie podstawowym i średnim, kompensują to, gdy przychodzi do oceny szkolnictwa wyższego. Prymat USA w tej dziedzinie obrazują wymierne dane określające aktualny stan nauki. Kilka lat temu rektor Harvardu zauważył, że według badań opinii publicznej spośród 12 najgłośniejszych uczelni na świecie, aż 8 (Harvard, M.I.T., Princeton, Yale, Stanford, Berkeley, Michigan i Cornell) znajduje się w USA. Skupiają one wielu słynnych naukowców, którym zapewnia się środki na badania. Owocuje to ważnymi publikacjami, odkryciami, a te z kolei pociągają za sobą rozgłos, nagrody i prestiż danego ośrodka.
Ponieważ amerykańskie szkolnictwo wyższe cechuje także masowość (podczas gdy w 1960 roku naukę kontynuowało 45% absolwentów liceum, w połowie lat dziewięćdziesiątych już ponad 60%), przeciętny poziom daleki jest od wyżyn. Skoro uczelnie muszą wchłonąć miliony niedouczonych absolwentów słabych szkół średnich, na dole edukacyjnej piramidy zwieńczonej elitarnymi osławionymi uczelniami, znajdują się setki szkół wyższych o skromnych ambicjach, środkach i wynikach.

 

Trochę statystyki

W Stanach Zjednoczonych istnieje ponad 3.700 placówek szkolnictwa wyższego, w tym ponad 2 tysiące państwowych. Z tego 61% to szkoły czteroletnie, reszta zaś — dwuletnie college’e. (O ile każda dwuletnia szkoła to college, wiele uniwersytetów ró (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Joanna Petry Mroczkowska - dr nauk humanistycznych, tłumaczka, eseistka, krytyk literacki. W związku z pobytem w Stanach Zjednoczonych zajmuje się w ostatnich latach głównie tematyką dotyczącą kultury amerykańskiej oraz chrześcijańskiego feminizmu. Publikuje także w "Znaku", "Więzi", "Ethosie", "Tygodniku Powszechnym" i "Liście". W 2012 roku w wydawnictwie WAM ukazała się jej książka "Feminizm-antyfeminizm. Kobieta w Kościele". (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Święta Tereska w Waszyngtonie

Kobiecość po amerykańsku - duch i ciało

Kościół katolicki w Stanach Zjednoczonych

Geniusz petentki

Komunia święta i ucho sługi arcykapłana


komentarzeFacebook