Archwium > Numer 313 (09/1999) > Szkoła > Nadzieja dla szkoły

Nadzieja dla szkoły

W tym, co mówi się na temat oświaty w Polsce, a zwłaszcza na temat wprowadzanej właśnie reformy, przeważają nastroje pesymistyczne. Chciałabym podzielić się optymizmem wynikającym z odnalezienia nowych treści zawartych w dokumentach dotyczących reformy. Cieszy mnie zaangażowanie urzędników oświatowych, którzy swoimi wypowiedziami i działaniami uwiarygodniają sens zmian i dają podstawy do wiary w ich powodzenie. Nadzieję budzą również konkretne działania wychowawcze m. in. „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.

 

Optymizm w dokumentach

W zeszycie nr 9 Biblioteczki Reformy wydanym przez MEN, dotyczącym reformy programowej w gimnazjum, znajduje się rozdział pt. Filozofia nauczania w gimnazjum. Są w nim między innymi takie słowa:

 
Decyzja o podjęciu nauczania w gimnazjum nie jest łatwa. (...) Młodzież 13–, 15– –letnia przechodzi w tym okresie skomplikowaną fazę rozwojową. Wymaga to od nauczycieli pragnących uczyć w gimnazjum nie tylko wiedzy, serca i zapału, ale także cierpliwości i mądrości. Ta mądrość to warunek konieczny, aby pomóc młodemu człowiekowi w tym okresie życia, gdy kształtowane jest jego własne, autonomiczne wnętrze, przejść od fazy wychowania ku samowychowaniu. O unikalności człowieka decyduje jego zdolność do planowania: stawiania i wybierania celów oraz dążeń życiowych. Wychowawca pokazuje g (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Małgorzata Mazur - ur. 1959, pedagog, absolwentka teologii na UKSW w Warszawie, trenerka "Szkoły dla rodziców i wychowawców", przełożona prowincjalna Fraterni Świeckich Zakonu Kaznodziejskiego, mieszka w Szczecinie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

ŚWIADECTWO

BO TY ZAWSZE...

Instytucja wykluczenia społecznego

Kryzysy w małżeństwie

Dlaczego aniołowie potrafią latać?


komentarzeFacebook