Autorytet w Kościele

Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią.
Mt 23,32–33

Słowa Jezusa: „mówią, ale sami nie czynią” wzywają wszystkich biskupów i kapłanów do gruntownego rachunku sumienia. Oni w nowym przymierzu nie zasiadają na tronie Mojżesza, ale Jezusa. „Kto was słucha, Mnie słucha”, mówi Jezus. „Czy postępuję tak, jak nauczam innych?”— oto pytanie, które dzisiaj powinien sobie zadawać każdy kapłan. Ponieważ chrześcijanin w pewnym stopniu odpowiada za innych, a my wszyscy powinniśmy sobie pomagać i pocieszać się nawzajem, pytanie to dotyczy każdego z nas.

Ten tekst Ewangelii stanowi pierwszą część płomiennej mowy, którą Jezus skierował przeciwko uczonym w Piśmie i faryzeuszom. Powinniśmy przeczytać ją w całości, aby uświadomić sobie owo oburzenie, wzburzenie, święty gniew, który czuje Jezus, kiedy myśli o tych fałszywych uczonych, nie prowadzących ludu, ale wiodących go na bezdroża.

W czasie niedzielnej liturgii Kościół nie pozwala nam usłyszeć dalszego ciągu tego tekstu. Jak zareagowaliby ludzie na słowa Jezusa wołającego nie jeden raz, ale aż siedem razy: „Biada wam uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy...” i na to, jak kończy: „Dopełnij (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Wilfried Stinissen OCD - ur. 1927 - zm. 2013, karmelita bosy, doktor filozofii, znany w całej Skandynawii rekolekcjonista, autor licznych artykułów i książek poświęconych życiu wewnętrznemu. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Wola Boża źródłem pokoju

Cudzołożnica

Tęsknota jest zjednoczeniem z Bogiem

Kontemplacyjne nastawienie do życia (1)

Być dziećmi Ojca


komentarzeFacebook