Archwium > Numer 303 (11/1998) > Ćwierć wieku > W obronie prawa do życia od poczęcia

W obronie prawa do życia od poczęcia

Przed 25 laty, gdy ukazał się pierwszy numer miesięcznika „W drodze”, w Polsce obowiązywała ustawa „O warunkach dopuszczalności przerywania ciąży” z dnia 27 kwietnia 1956 roku. Zarządzenia wykonawcze do tej ustawy włączyły dokonywanie aborcji do obowiązków służbowych lekarza ginekologa. Spowodowało to głęboką erozję w etyce i deontologii tych, których naturalnym zadaniem jest stać na straży życia. Wielu z nich odstąpiło od tej specjalności, by uniknąć konfliktu sumienia. Nieliczni, którzy nie porzucili ginekologii, byli narażeni na szczególne trudności w wykonywaniu zawodu.

Przysięgę Hipokratesa zastąpiono na uczelniach medycznych przyrzeczeniem stosowania się do obowiązującej ustawy. W tych warunkach ruch „Za życiem” mógł liczyć głównie na ludzi spoza kręgów medycznych. Towarzystwo Planowania Rodziny, które w tym czasie zmieniło nazwę na Towarzystwo Rozwoju Rodziny, niezmiennie realizowało program „Kontroli urodzeń” upowszechniany szczególnie w krajach rozwijających się przez Międzynarodowe Towarzystwo Planowanego Rodzicielstwa (International Planned Parenthood Federation — JPPF).

 
Strategia działań

W Warszawie, z inicjatywy dr med. Jolanty Massalskiej, powstała spółdzielcza poradnia naturalnego planowania rodziny, będąca równocześnie ośrodkiem ruchu obrony życia. W Lublinie zawiązało się nieformalne stowarzyszenie pod nazwą „Troska o życie”, znajdując punkt oparcia u Dominikanów w osobie o. Ludwika Wiśniewsk (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Włodzimierz Fijałkowski - ur. 1917, ginekolog położnik, więzień obozów koncentracyjnych, szykanowany przez Komitet Uczelniany PZPR Kliniki Ginekologii i Położnictwa w Łodzi za odmowę dokonywania aborcji, został zwolniony z pracy, w roku 1981 oficjalnie przeproszony wrócił na uczelnię, gdzie w 1992 roku otrzymał tytuł profesora, twórca Szkoły Rodzenia i promotor programu Naturalnego Planowania Rodziny, autor ponad 150 artykułów oraz 26 książek, zmarł w 2003. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Ekologiczne spojrzenie na płeć człowieka

Współczesny model rodziny

Człowiek realizuje się w ciele

Człowiek w pierwszej fazie życia

Widmo przyszłości?


komentarzeFacebook