Archwium > Numer 303 (11/1998) > Orientacje > "Przykazania" Singera

"Przykazania" Singera

Peter Singer w swej pracy O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej z niejaką satysfakcją i zadowoleniem obwieszcza załamanie się etyki zachodniej — zbudowanej w oparciu o wartości chrześcijańskie, wśród których szczególne miejsce zajmuje przeświadczenie o uprzywilejowanej pozycji człowieka w świecie oraz dogmat o świętości jego życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Chwianie się zasad rządzących etyką zachodnią zauważamy na co dzień, jednak do jej zupełnego upadku nie doszło i nie wydaje się, by w niedalekiej przyszłości dojść mogło; tytuł jest więc jedynie projekcją myślenia życzeniowego Singera, u którego wyraźnie widoczny jest głęboki uraz do etyki zachodniej. Celami obranymi przez Autora są: wykazanie niespójności obecnych norm etycznych, obalenie zasad moralnych dotychczas obowiązujących (poprzez przytoczenie jednostkowych przykładów, w których normy zostały naruszone) oraz zaproponowanie własnej nowej etyki. Projekt nowych zasad moralnych, zdaniem Autora, ma doniosłość przewrotu kopernikańskiego i właśnie taką miarę należy doń przykładać.

Singer, uznając zasady starej etyki za niespójne, nie nadążające za coraz nowszymi dylematami, powstałymi chociażby w wyniku rozwoju medycyny, postuluje, by zamiast „łatać ciągle pojawiające się dziury”, stworzyć zupełnie inne zasady moralne, które byłyby na tyle elastyczne, by nadążyć za rozwojem nauki i techniki. Autor „nie aprobując żadnej wyrytej w kamieniu etyki”, przedstawia projekt nowych norm, który ma na celu zmianę myślenia o zagadnieniach dotyczących życia i śm (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.

     


zobacz także

Mistyka a duchowa diagnoza naszych czasów

Rzecz, którą warto wiedzieć

ŚWIĘCI WIELCY I MALI

NIE CHODZI O BOGA ANI O KOŚCIÓŁ

Magia jako herezja


komentarzeFacebook