Mistrz

Kim byłbyś dziś jako ksiądz, jako człowiek, gdyby nie Jan Paweł II?

Kardynał Wojtyła był postacią bardzo znaczącą w moich młodzieńczych zmaganiach najpierw z Panem Bogiem, a potem z Kościołem. Wzrastałem bowiem w okresie wszechogarniającego marksizmu, który jednak kontestowano intelektualnie i w środowisku studentów fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego byliśmy wyznawcami neopozytywizmu, tzn. bardzo krytycznego myślenia, dystansu od ideologii, od wszystkiego, co nieweryfikowalne empirycznie, niefalsyfikowalne.

Kiedyś zapytał mnie jeden z amerykańskich naukowców: kto był twoim mistrzem? Wtedy zdałem sobie sprawę, że byliśmy generacją wychowaną bez mistrzów. W Polsce unicestwiano przede wszystkim tych, którzy mogli być niezależnymi autorytetami. W latach 50. byli jeszcze mistrzowie z przedwojennych szkół, w latach 70. już ich właściwie nie było. Niezależny autorytet fascynuje, a więc wyrywa z totalitarnego otoczenia, pokazuje drogę i przekazuje to, co najcenniejsze. Nie mieliśmy mistrzów, ale miałem szczęście, że zakazane lektury Miłosza i Kołakowskiego pomogły mi znaleźć „odrutkę” na marksizm, a także scjentyzm, i otworzyły możliwość szukania Pana Boga. Ale po okresie wadzenia się z Bogiem — potem, gdy się Go już spotka — nie można nie zmierzyć się z Kościołem. Już w podstawówce bowiem Kościół jawił mi się jako oderwany od świata, bardzo anachroniczny, nie tylko w mszy św. łacińskiej, ale w całym swoim języku. Żyłem więc w niejakiej schizofrenii. Zupełnie inaczej mówiono w telewizji, w szkole i na boi (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Maciej Zięba OP - ur. 1954, dominikanin, znawca i popularyzator myśli Jana Pawła II, autor kilkuset publikacji w prasie krajowej i zagranicznej oraz kilku książek, m.in. "Kłopot za kłopotem. Katolik w dryfującej Europie" (Poznań 2015), "Papieska ekonomia. Kościół-rynek-demokracja" (Kraków 2016), w latach 1998-2006 prowincjał Polskiej Prowincji Dominikanów. Mieszka we Wrocławiu. (wszystkie teksty tego autora)

Jan Grzegorczyk - pisarz, w latach 1982-2011 roku redaktor miesięcznika "W drodze". Wydał m.in. "Dziurawy kajak i Boże miłosierdzie", pięcioksiąg "Przypadki księdza Grosera", opowiadania "Niebo dla akrobaty", powieści "Chaszcze i Puszczyk". Jego ostatnią książką jest Święty i błazen, rozmowa z Janem Górą, która jest swoistym testamentem ojca Jana. (wszystkich teksty tego autora)

Paweł Kozacki OP - ur. 1965, prowincjał polskich dominikanów, duszpasterz, przez wiele lat redaktor naczelny miesięcznika "W drodze". Mieszka w Warszawie (wszystkich teksty tego autora)

     


zobacz także

Do wszystkich!

List

GIGANT WŚRÓD KARŁÓW

POLAK-KATOLIK CZY KATOLIK-POLAK

Kościół w ćwierćwiecze pontyfikatu Jana Pawła II


komentarzeFacebook