Pielgrzymka

1. Życie człowieka jest pielgrzymowaniem do Boga — tego wyrażenia nie używa się dzisiaj. Zniknęło zarówno z języka mówionego, jak pisanego. Bo zakłada ono, że ten świat, tutaj, nie jest taki ważny. Że nie są ważne osiągnięcia, władza, pieniądze, stanowisko. To, co jest naprawdę ważne, co stanowi o wartości człowieka, więcej: o jego wielkości — to sfera duchowa, dążenie do Boga, zbliżanie się do Niego aż do chwili, w której stanie się przed Nim.

Ten świat, przywiązanie do niego — zawsze stanowił przeszkodę w drodze do Boga. Teraz — stanowi przeszkodę o wiele większą. Dlatego, że człowiek umieścił niejako swoją wartość, umieścił swoją wielkość poza sobą: umieścił ją w konstruowanych przez siebie maszynach, w osiągnięciach swojego wąsko pojmowanego rozumu.

One właśnie — namacalne, widoczne, poruszające się, generujące ruch, przesyłające obrazy, słowa i dźwięki na wielką odległość, mają świadczyć o wielkości człowieka. I — pozornie — świadczą o niej: są w ciągłym, nieustannym niemal ruchu. Najważniejszą bowiem cechą tworzonych współcześnie maszyn, urządzeń, aparatur jest ruch . Ruch — błyskawiczny chociaż daleki jeszcze od tego, jaki zachodzi w mózgu ludzkim — odbywa się w komputerach, w urządzeniach telewizyjnych i radiowych, w środkach transportu, w każdej niemal tworzonej współcześnie złożonej aparaturze technologicznej.

A zatem człowiek — chociaż jest to ukryte w głębokich warstwach podświadomości — staje się niemal równy Bogu, tworzy rzeczy nieożywione co prawda, lecz takie, których główną cechą jest dok (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.

     


zobacz także

Noc

Nadzieja

Rodzina w społeczności świata

Globalizacja solidarności

Usprawiedliwienie płytkości


komentarzeFacebook