Archwium > Numer 300 (08/1998) > Niesakramentalni > Nieprawidłowe związki małżeńskie

Nieprawidłowe związki małżeńskie

Przemiany społeczno–kulturalne zachodzące w obecnych czasach wywarły ogromny wpływ na wszystkie grupy ludności, także na katolików. Niosły one ze sobą w dużej mierze pozytywne treści, często jednak rozpowszechniały wzorce obce chrześcijańskiemu modelowi życia, np. rozwody. Jan Paweł II zasygnalizował złożoność tych sytuacji w Adhortacji Apostolskiej Familiaris consortio. Do najczęściej spotykanych postaw świadczących o braku zrozumienia małżeństwa katolickiego zaliczył Papież: małżeństwo na próbę; rzeczywiste wolne związki; małżeństwa katolików związane tylko ślubem cywilnym; małżonków żyjących w separacji i rozwiedzionych, którzy nie zawarli nowego związku małżeńskiego oraz małżonków, którzy uzyskawszy rozwód cywilny, zawarli nowy związek cywilny.

Ta długa lista nieprawidłowych związków małżeńskich jest jakby smutnym komentarzem do słów Soboru Watykańskiego II, który stwierdził, iż nie wszędzie jest szanowana godność instytucji małżeństwa. Przyćmiewają ją wielożeństwo, plaga rozwodów, tzw. wolna miłość i inne zniekształcenia.

Przyjrzyjmy się nieco bliżej nieprawidłowym związkom małżeńskim zawieranym przez katolików.

 

Małżeństwo na próbę

Małżeństwo na próbę polega na tym, że nie jest zawierane dozgonnie, tj. do końca życia jednej ze stron, ale na uprzednio określony przez małżonków czas. Może on być przez małżonków określony dokładnie lub niedokładnie. Po upływie czasu próby małżonkowie podejmują decyzję czy pozostać ze sobą czy się rozstać. Tak roz (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Tomasz Wytrwał OP - ur. 1969, dominikanin, mgr teologii PAT, dr prawa kanonicznego UKSW, wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów, mieszka w Warszawie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Przemoc seksualna wobec dzieci

Widzialny znak niewidzialnej łaski

Eks: księża, małżonkowie i zakonnicy

Kto należy do rodziny?

Zdradzone kapłaństwo


komentarzeFacebook