Archwium > Numer 475 (03/2013) > Koniec pontyfikatu > CZŁOWIEK, KTÓRY BYŁ BENEDYKTEM XVI

CZŁOWIEK, KTÓRY BYŁ BENEDYKTEM XVI
Jak opisać status Benedykta XVI po godzinie dwudziestej ostatniego dnia lutego tego roku? Nie będzie żadnym papieżem seniorem, czy też jakimś wicepapieżem. Papieża po prostu nie będzie.

Papież może mieć oczywiście różne prywatne opinie. Gdy jednak mówi […] jako najwyższy pasterz Kościoła, ze świadomością własnej odpowiedzialności, wtedy mówi coś nie od siebie, nie mówi czegoś, co mu właśnie przyszło do głowy. Wie on wtedy, że działa z wielką odpowiedzialnością i równocześnie pozostaje pod ochroną Pana. Wie on, że nie wiedzie Kościoła na manowce poprzez swoje rozstrzygnięcia, lecz że w ten sposób zapewnia jedność Kościoła z przeszłością, teraźniejszością i przyszłością” – to słowa Benedykta XVI z jego książki Światłość świata, które są – moim zdaniem – bardzo dobrym komentarzem do jego decyzji o zrzeczeniu się swego urzędu.

Oświadczenie Benedykta XVI, które złożył 11 lutego wobec Kolegium Kardynalskiego, nie było aktem człowieka starego i zmęczonego, któremu nie chce się już pełnić trudnej misji. To była decyzja podjęta w sposób odpowiedzialny, w sumieniu przed Bogiem, poprzedzona długim modlitewnym rozeznaniem, dla dobra Kościoła. Papież uzyskał moralną pewność, że w tej decyzji „pozostaje pod ochroną Pana”, czyli pełni Jego wolę, a nie swoją. Patrzmy na tę sytuację z wiarą, że Benedykt XVI wypełnił wolę Bożą, przyjmując urząd Piotrowy, i że pełni ją także teraz, po ośmiu latach, gdy zrzeka się tegoż urzędu. Kościół przewidział taką możliwość w swoim prawie: „Gdyby się zdarzyło, że Biskup Rzymski zrzekłby się swego urzędu, to do ważności wymaga się, by zrzeczenie zostało dokonane w sposób wolny i było odpowiednio ujawnione; nie wymaga zaś niczyjego przyjęcia” (KPK, kan. 332). A jeśli Kościół (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Dariusz Kowalczyk SJ - ur. 1963, jezuita, profesor teologii, wykładowca teologii dogmatycznej, profesor Wydziału Teologii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, wykładowca dogmatyki; przez 10 lat był felietonistą miesięcznika "W drodze", opublikował m.in.: "Czy żyjemy w czasach Apokalipsy"; "Czy Jezus mógł się przeziębić?"; "Między herezją a dogmatem"; "Kościół i fałszywi prorocy". Mieszka w Rzymie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Niewierni, a też mierni

Widokówka z Blackpool

Chyba jestem bogiem?!

Dajcie spokój w sprawie Paetza

Triumf Kościoła przemyskiego


komentarzeFacebook