Archwium > Numer 481 (09/2013) > Dominikanie na niedzielę > PIERWSZY SPOŚRÓD GRZESZNIKÓW

PIERWSZY SPOŚRÓD GRZESZNIKÓW
Wj 32,7-11.13-14 * Ps 51 * 1 Tm 1,12-17 * Łk 15,1-32

 

Ja – bluźnierca, prześladowca i oszczerca, pierwszy spośród grzeszników. Człowiek o twardym karku, który bardzo szybko odwrócił się od drogi, którą mu ukazał Pan.

To moja historia: historia zagubionej owcy, która oddaliła się od pozostałych dziewięćdziesięciu dziewięciu.

Moje życie warte jednej zagubionej drachmy, gdy w ręku pozostaje jeszcze dziewięć monet.

Moja godność, którą chcę nakarmić bezskutecznie byle strąkami, a świnie okazują się ich godniejsze niż ja.

Ale dzięki składam Temu, który uznał mnie za godnego wiary w Jego Miłosierdzie. Wbrew wszystkim i wszystkiemu. Temu, który ponad miarę obficie dotknął mnie swoją miłością.

To także ty, twoja historia. Tylko nie gorsz się sobą, nie gorsz się celnikiem. Ale nie gorsz się także świętym oburzeniem uczonego w Piśmie i faryzeusza. Współczuj też starszemu bratu. Bo nawet wtedy, kiedy wydaje nam się, że jesteśmy w domu, blisko Ojca, potrafimy być banitami na własne życzenie.

Dlatego wszyscy potrzebujemy miłosierdzia. Czujemy potrzebę, by nas poszukiwano i odnajdywano, przygarniano i przyjmowano.

A zatem Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu cześć i chwała na wieki wieków! Bo On przyjmuje grzeszników i jada z nimi.

Teraz tylko potrzebne twoje amen. By Twoje życie stało się przykładem wielkoduszności Boga dla tych, co wciąż jeszcze żyją zgorszeni celnikami i sobą samym. Pozwól się więc przyoblec mocą Chrystusa, która działa w słabości.

 


Michał Adamski OP - ur. 1977, dominikanin, przeor klasztoru św. Jacka w Warszawie. Autor książek "Przejść pustynię, czyli od rozpaczy do nadziei" (2006) oraz "Miłość, która się spóźnia" (W drodze, 2012). (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Miłość, która zejdzie na samo dno

BÓG PRAGNIE NIEWIELE

Bóg podaje rękę

Niewidoczne ziarnko

CODZIENNOŚĆ PRZED BOGIEM


komentarzeFacebook