WIARA I DANINA
Przepisy prawne powinny respektować prawa człowieka, w sposób szczególny te podstawowe: do życia, wolności myśli, sumienia i wyznania, równości wobec prawa.

FOT. MOODBOARD / CORBIS


Nie znam nikogo, kto byłby zadowolony z płacenia podatków. Z reguły wszyscy pomstują, ale płacą. Takie jest prawo. Nieprzestrzeganie go zda się na nic, bo fiskus i tak nas dopadnie, a wtedy zapłacimy znacznie więcej. Płacą zatem biedni i bogaci, wykształceni i prości, wierzący i niewierzący, płacą wszyscy ci, których obowiązuje prawo podatkowe. Nie chcą, ale muszą. Niepłacenie jest przestępstwem. Czy takie przestępstwo jest złem moralnym? Można je w taki sposób ocenić, kiedy złamany przepis prawny narusza zarazem porządek natury moralnej. W tym akurat przypadku znalezienie powszechnie wiążącej normy moralnej, która wspierałaby prawny obowiązek płacenia podatków, nie jest specjalnie skomplikowane. Jeden z rodzajów sprawiedliwości – sprawiedliwość legalna albo inaczej współdzielcza – dotyczy między innymi zobowiązań, jakie obywatel ma wobec państwa. Nie są to zobowiązania jednostronne. Zakładamy, że państwo troszczy się o obywateli, a ci przez płacenie podatków zapewniają mu sprawne funkcjonowanie. Nie oznacza to, że obywatele nie mają prawa protestować z powodu drakońskich podatków! Kwestia ich wysokości jest jednak wtórna (aczkolwiek nader wrażliwa) w stosunku do moralnego zobowiązania do ich płacenia. Zobowiązania takie istnieją. Mało tego, wiara nie zabrania, byśmy się im podporządkowali. Nie zabrania nam też podporządkować się wielu innym przepisom wpływającym na nasze życie, np. dotyczącym minimalnego wieku zawierania małżeństw (chociaż wedle prawa kanonicznego jest on dużo niższy: czternaście lat dla kobiety i szesnaście dla mężczyzny – kan. 1083 KPK), obowiązkowi edukacji, pra (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Barbara Chyrowicz SSpS - prof. nauk humanistycznych, dr hab. filozofii, etyk, kierownik Katedry Etyki Szczegółowej KUL, należy do Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego. Jest między innymi autorką książek "O sytuacjach bez wyjścia w etyce" (2008) i "Bioetyka. Anatomia sporu" (2015) oraz współautorką podręcznika "Etyka zawodu psychologa" (2017). Mieszka w Lublinie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

CIAŁO, KTÓRE ZDRADZA

ZEMSTA CZY SPRAWIEDLIWOŚĆ

REQUIEM DLA KOZŁA

IN VITRO TO PROBLEM DOROSŁYCH

PRAWO DO ODMOWY


komentarzeFacebook