Archwium > Numer 499 (03/2015) > Pytania w drodze > CZY KATOLIKOWI WOLNO NIE ZGADZAĆ SIĘ Z PAPIEŻEM?

CZY KATOLIKOWI WOLNO NIE ZGADZAĆ SIĘ Z PAPIEŻEM?

Jeśli zdarzy się nam poczuć nieprzyjemne ukłucie niezgody z czymś, co powiedział ojciec święty, to czy powinniśmy się tym bardzo niepokoić? Czy czując opór wobec jakichś słów lub gestów papieża, stawiamy się poza wspólnotą Kościoła? Czy jesteśmy wtedy złymi katolikami? – zapytał mnie ktoś.

Już na samym początku mogę rozwiać te obawy. Nie każda niezgoda czy wątpliwość wywołana słowami lub gestami papieża stawia nas automatycznie poza wspólnotą Kościoła i czyni złymi katolikami. Niestety, muszę zaznaczyć, że jest możliwa i taka niezgoda, która rzeczywiście grozi zniszczeniem naszej jedności z Kościołem. Narażamy się na to, uporczywie odrzucając głoszoną przez papieża naukę, która została definitywnie rozpoznana i określona jako objawiona przez Boga. Jestem jednak pewien, że w tym pytaniu nie chodzi o tak fundamentalną, bo dotykającą istoty wiary, niezgodę. Idzie raczej o wątpliwości wywołane na przykład przez jakieś ulotne słowa papieża. Może o prowizoryczne diagnozy społeczne i polityczne? Dyplomatyczne strategie i sojusze? Sposób bycia, zachowania się albo symboliczne gesty? Katolicka teologia mówi wprost, że w takich przypad- kach pojawienie się wątpliwości, a nawet wewnętrznej niezgody, nie powoduje żadnej autoekskomuniki. Czy ta krótka odpowiedź rozwiązuje problem? Myślę, że raczej umożliwia głębsze jego postawienie.

Nie zamierzam zajmować się krytyką papieża Franciszka. Papieże się zmieniają i żadnemu z nich jej nie szczędzono. Nie zapominajmy, że już św. Paweł upominał publicznie św. Piotra (Ga 2,11–14). Pytanie potraktuję więc szerzej, a nie jako odnoszące się tylko (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Mateusz Przanowski OP - ur. 1974, dominikanin, doktor teologii UKSW, wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów w Krakowie, założyciel Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii, dyrektor Instytutu Tomistycznego. Mieszka w Warszawie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Trzy próby wiary

Hipokryzja

OSZUKAĆ BOGA

DELIKATNE ZAPOWIEDZI NIEBA

JAKI POWINIEN BYĆ BÓG


komentarzeFacebook