TWARDE SERCE FARAONA

Ilekroć czytam opowieść o wyjściu Izraelitów z Egiptu, niepokoją mnie fragmenty o uporze i zatwardziałości serca faraona. Bardzo dziwią mnie stwierdzenia, że to sam Bóg „uczynił nieustępliwym serce faraona” (Wj 7,3). Czy to oznacza, że Bóg spowo- dował ten upór? A jeśli tak, to trudno nie wywnioskować z tego, że Bóg arbitralnie skazuje niektórych ludzi na to, by Go odrzucili. Czy nie jest to jakiś tragiczny paradoks? Bóg chce nawrócenia faraona, później nie pozwala mu się nawrócić, wreszcie ma do niego pretensje i karze go za to, że się nie nawrócił. Kłóci mi się to nie tylko z obrazem dobrego Boga, ale i z prostą logiką.

Aby rozwiać przynajmniej niektóre niepokoje związane z lekturą biblijnej opowieści o uporze faraona, powinniśmy przede wszystkim uważnie się przyjrzeć tekstowi natchnionemu. Pobieżna lektura tej części Księgi Wyjścia (Wj 4–14) może bowiem nie ujawnić jej złożoności i niejednoznaczności. Nie powinniśmy zatem przegapić kilku ważnych szczegółów, ponieważ rzucają one światło na tę historię1. Jakie szczegóły mam tu na myśli?

 

(...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Mateusz Przanowski OP - ur. 1974, dominikanin, doktor teologii UKSW, wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów w Krakowie, założyciel Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii, dyrektor Instytutu Tomistycznego. Mieszka w Warszawie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Być użytecznym

FAŁSZYWI PROROCY

NIE TAKI DIABEŁ STRASZNY

SPOSÓB DZIAŁANIA BOGA

Święta Matka Kościół


komentarzeFacebook