Archwium > Numer 504 (08/2015) > Pytania w drodze > BÓG -TAK, KOŚCIÓŁ - NIE

BÓG -TAK, KOŚCIÓŁ - NIE

Coraz częściej spotykam ludzi, którzy dystansują się wobec Kościoła. Nie chodzi o to, że w ogóle nie interesują się sprawami duchowymi. Owszem, chcą rozmawiać o Bogu, zawsze jednak dają wyraźnie do zrozu-mienia, że nie potrzebują Kościoła i nie chcą mieć z nim nic wspólnego. Muszę przyznać, że jest coś pociągającego w tej postawie. Zrzuca się z siebie ten obciążający balast instytucji i grzeszności ludzi, ale nie odrzuca się myślenia o Bogu czy modlitwy. Dlaczego Kościół tak bardzo próbuje wszystkich przekonać, że jest niezbędny, skoro i bez niego możemy myśleć o Bogu, doskonalić siebie, kochać bliźnich i być uczciwymi ludźmi?

Spróbuję krótko odpowiedzieć na to pytanie, posługując się czterema biblijnymi obrazami – krzewu winnego, owczarni, Ciała Chrystusa i świątyni. Obrazy te ilustrują naturę Kościoła, umożliwiają też odkrycie pewnych iluzji w myśleniu tych, którzy sądzą, że nie ma istotnego znaczenia, czy do Boga zbliżamy się w Kościele, czy poza nim. Rozpocznę od obrazu krzewu winnego.

 

(...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Mateusz Przanowski OP - ur. 1974, dominikanin, doktor teologii UKSW, wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów w Krakowie, założyciel Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii, dyrektor Instytutu Tomistycznego. Mieszka w Warszawie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

POCZUCIE "NIEWYSPOWIADANIA"

ORĘDOWNICZKA "MAŁYCH"

Być użytecznym

CZY CHRZEŚCIJANIE POWINNI ZACHOWYWAĆ DEKALOG

KŁOPOT Z DZIĘKCZYNIENIEM


komentarzeFacebook