UWIERZ SERCEM
Dz 10,34-43 | Ps 118 | 1 Kor 5,6b-8 | J 20,1-9

Jedno z najgłębszych pragnień ludzkiego serca to wieczna młodość, dlatego wiele kultur w ciągu wieków miało wyobrażenie eliksiru młodości – lekarstwa, które zapewni nieśmiertelność. Może dlatego jednym z najbardziej popularnych produktów kosmetycznych są kremy, które mają spowolnić proces starzenia się.

Wszyscy pragniemy nieśmiertelności, ale do tej pory tylko jedna osoba w historii ludzkości doświadczyła jej, zwyciężając śmierć. Był to Jezus Chrystus. Zmartwychwstanie jest najbardziej zdumiewającym wydarzeniem w historii świata i na tym właśnie wydarzeniu opiera się wiara chrześcijan. Paweł naucza: „Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara” (1 Kor 15,14).

Nic dziwnego, że apostołowie z trudem wierzyli Marii Magdalenie i innym kobietom, które przybiegły od grobu, by powiedzieć uczniom, że Pan zmartwychwstał. Ewangelista Łukasz pisze: „Lecz słowa te wydały im się czczą gadaniną i nie dali im wiary” (Łk 24,11). Pewnie na miejscu apostołów zareagowalibyśmy podobnie. Być może jest tak, że wierzymy w zmartwychwstanie Jezusa rozumem, ale ciągle jeszcze nie wierzymy naszymi sercami.

Czy sprawia ci radość myśl, że w dniu chwały powstaniesz z martwych i razem z Nim będziesz żyć w wiecznym szczęściu? To właśnie świętujmy w czasie Wielkanocy. To jest nasza wiara. Pan prawdziwie zmartwychwstał, alleluja, alleluja!


Brian Doyle OP - ur. 1975, dominikanin, wykładowca teologii dogmatycznej, mieszka w Dublinie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

JAK DZIECI

TWOJA WOLA

NIE JESTEM GODZIEN

Boże uwiedzenie

Rodzina w supermarkecie


komentarzeFacebook