Archwium > Numer 515 (07/2016) > Starsi bracia > WYPROSTOWAĆ POJĘCIA

WYPROSTOWAĆ POJĘCIA
Relacje między chrześcijanami a wyznawcami judaizmu przypominają relacje między mężem i żoną - po rozwodzie. Ponieważ wcześniej bardzo dużo ich łączyło, to potem nawet to, co łączyło - dzieli.

Stasia Ulma z koleżanką Hanią Szylar pasą krowy i czytają książkę. FOT. ZE ZBIORÓW MUZEUM POLAKÓW RATUJĄCYCH ŻYDÓW IM. RODZINY ULMÓW; MUZEUMULMOW.PL


Dariusz Rosiak: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Czy to wezwanie zawarte w Ewangelii św. Mateusza dotyczy również Żydów?

ks. prof. Waldemar Chrostowski: Oczywiście, bo od samego początku było do nich skierowane. Przecież Jezus zwracał się do swoich rodaków. Pierwszymi uczniami, którzy w Niego uwierzyli, byli Żydzi, wśród nich apostołowie. Maryja, matka Jezusa, była Żydówką, tak samo jak kobiety, które zaświadczyły o Jego zmartwychwstaniu. Apostoł Paweł, który był Żydem, po głębokiej wewnętrznej przemianie pod Damaszkiem zwracał się najpierw do Żydów. Dopiero wtedy, gdy pojawili się ochrzczeni poganie, a wraz z nimi pytanie, czy powinni zachowywać żydowskie przepisy, Kościół wyszedł poza środowiska żydowskie, co zostało przypieczętowane około 50 roku na tzw. soborze jerozolimskim. Paweł bardzo mocno przeżywał to, że wielu jego rodaków nie przyjmowało Ewangelii, o czym pisał w swoich listach. Nie ma żadnego powodu, by następne pokolenia chrześcijan miały być zwolnione z misji szerzenia Ewangelii, także wśród Żydów. Co więcej, papież Benedykt XVI postawił sprawę jasno, podkreślając, że jeżeli Żydzi nie potrzebują Ewangelii, to znaczy, że nikt jej nie potrzebuje. Te słowa warto dogłębnie przemyśleć.

To jak mamy rozumieć znaczenie dokumentu watykańskiego z 10 grudnia ubiegłego roku pod tytułem „Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne”? Pojawia się w nim zdanie: „Kościół katolicki nie prowadzi ani nie popiera żadnej konkretnej instytucjonalnej pracy misyjnej skierowanej ku Żydom”.

Kluczowe w tym zdaniu jest słowo „instytucjonalnej”. Dokument wyjaśnia, że Kościół nie podejmuje takiej działalności misyjnej, która zakłada organizowanie i zrzeszanie wiernych w celu nawracania Żydów. Lecz ten sam dokument podkreśla, że adresatami Ewangelii są wszystkie narody, łącznie z Żydami, oraz że Jezus Chrystus jest jedynym i powszechnym Zbawicielem wszystkich ludzi, a więc również Żydów – bez względu na to, czy wierzą w Niego, czy nie. Mówi się też wyraźnie, że chrześcijańską powinnością, którą należy podjąć i wypełniać także wobec Żydów, jest osobiste wiarygodne świadectwo Ewangelii składane w duchu miłości bliźniego.

Następne zdanie dokumentu mówi: „Ale podczas gdy istnieje zasadnicze odrzucenie instytucjonalnej misji skierowanej wobec wyznawców judaizmu, to chrześcijanie są jednak wezwani do dawania świadectwa wiary w Jezusa Chrystusa, także wobec Żydów, choć powinni to czynić w sposób pokorny i wrażliwy…”.

Chrześcijanie powinni być pokorni i wrażliwi wobec każdego, zarówno wobec Żydów, jak i wobec Afrykańczyków czy Aborygenów w Australii…

(...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


ks. prof. Waldemar Chrostowski - ur. 1951, kapłan archidiecezji warszawskiej, biblista, w latach 2003?2013 przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich, członek Komitetu Nauk Teologicznych PAN, dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych i kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Autor wielu publikacji poświęconych Pismu Świętemu i dialogowi chrześcijańsko-żydowskiemu, ceniony przewodnik po Ziemi Świętej oraz innych krajach biblijnych. (wszystkie teksty tego autora)

Dariusz Rosiak - ur. 1962, dziennikarz radiowy i prasowy. Przez wiele lat był związany z "Rzeczpospolitą", gdzie publikował w dodatku "Plus Minus". Autor książek: "Wielka odmowa. Agent, filozof, antykomunista"; "Ziarno i krew. Podróż śladami bliskowschodnich chrześcijan"; "Biało-czerwony. Tajemnica Sat-Okha"; "Oblicza Wielkiej Brytanii. Skąd wziął się brexit i inne historie o wyspiarzach". (wszystkich teksty tego autora)

     


zobacz także

ZIEMIA DO ZDOBYCIA

CHE GUEVARA I UKRAIŃCY

TO SAMO, TYLKO BARDZIEJ

PO CO JEST HISTORIA?

GDZIE CI BARBARZYŃCY?


komentarze



Facebook