Archwium > Numer 516 (08/2016) > Trudne zdania z Ewangelii > UMARLI NIECH GRZEBIĄ UMARŁYCH

UMARLI NIECH GRZEBIĄ UMARŁYCH
Ktoś inny spośród uczniów rzekł do Niego: "Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca!". Lecz Jezus mu odpowiedział: "Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych!". MT 8, 21-22

FOT. PEXELS PHOTO


Tę tytułową wypowiedź Jezusa napotykamy w dwóch ewangelicznych relacjach. W Ewangelii według św. Mateusza czytamy:

Przyszedł do [Jezusa] pewien nauczyciel Pisma i powiedział: „Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”. Jezus mu odpowiedział: „Lisy mają nory, a ptaki – gniazda, tylko Syn Człowieczy nie ma gdzie położyć głowy”. A inny Jego uczeń powiedział: „Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca”. Ale Jezus odparł: „Pójdź za Mną, a umarli niech grzebią swoich umarłych” (Mt 8,19–22).

Z kolei w Ewangelii według św. Łukasza odnajdujemy tekst:

Gdy szli drogą, powiedział ktoś do [Jezusa]: „Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”. Jezus mu odpowiedział: „Lisy mają nory, a ptaki – gniazda, tylko Syn Człowieczy nie ma gdzie położyć głowy”. Do innego rzekł: „Pójdź za Mną”. Lecz ten odpowiedział: „Panie, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać mojego ojca”. Odrzekł mu: „Niech umarli grzebią swoich umarłych. Ty zaś idź i głoś królestwo Boże”. Jeszcze inny powiedział: „Panie, pójdę za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z tymi, którzy są w moim domu”. Jezus mu odpowiedział: „Ten, kto przyłożył rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie jest przydatny w królestwie Bożym” (Łk 9,57–62).

Od razu widać drobne różnice między tymi tekstami. W relacji Łukasza mamy nie dwóch, ale trzech rozmówców Jezusa (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Marek Pieńkowski OP - ur. 1945, dominikanin, dr matematyki, duszpasterz, kapelan konwentualny ad honorem Związku Polskich Kawalerów Maltańskich. Mieszka w Rzeszowie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

ODWAGA I MOC WIARY

CZŁOWIEK NA MAJESTACIE

WIARA DANA, WIARA ZADANA

PRZECIWNIK WASZ, DIABEŁ

ISTNIEĆ DLA CHWAŁY BOŻEJ


komentarzeFacebook