NADSTAW DRUGI POLICZEK
Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb! A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! MT 5,38-40

FOT. PEXELS PHOTO


„Nadstaw drugi policzek” to jedno z najbardziej znanych i charakterystycznych zdań Ewangelii. Jest sformułowane krótko i prowokacyjnie, więc łatwo zapada w pamięć. Wydaje się, że większość ludzi żyjących wiarą nie ma problemu z intuicyjnym uchwyceniem tego, jak należy je rozumieć, jednak w ciągu wieków budziło ono różnorakie, nie zawsze pozytywne reakcje i nie zawsze słuszne interpretacje.

Pogański krytyk chrześcijaństwa z II wieku Celsus uważał, że brak oporu jest godzien pogardy. Bo jeśli większość społeczeństwa kierowałaby się tą dewizą, odmawiając oporu zbrojnego przeciw barbarzyńcom, mogłoby się to okazać bardzo niebezpieczne. Crescas, żydowski autor z XIV wieku, przyznawał, że o ile unikanie zemsty może być czymś słusznym, o tyle należy bronić własnego życia, jak i życia ludzi sobie powierzonych. Należy też odsunąć od bliźniego okazję do popełniania kolejnego zła.

Luter uważał wymagania Kazania na górze, w tym również nadstawienie drugiego policzka, za sprawiedliwość praktycznie niemożliwą do uzyskania. Według niego Jezus przedstawia w tym zdaniu nieosiągalny ideał. Jak każde prawo Pisma, także to prawo Nowego Testamentu miało jedynie przekonać o potrzebie łaski.

„Drugi policzek” stał się argumentem również dla bardziej współczesnych ideologii, które, powiedzmy to z góry, traktują tekst Ewangelii instrumentalnie. Niezależnie od ich czasem chlubnych motywacji, mają tendencję do wyrywania zdań z kontekstu Nowego Testamentu, a na pewno z kontekstu żyjącego Kościoła. Chrześcijańskie ruchy anarchistyczne, czyli odrzucające władzę społeczności, czy też ruchy non-resistance, non-violence, czyniły podobnie.

Kontekst bliższy – Kazanie na górze

Podstawowym błędem interpretacyjnym jest nieznajomość kontekstu. Żeby bowiem dobrze zrozumieć znaczenie tego tekstu dziś, trzeba zrozumieć sens dyskusji, w którą się wpisywał w przeszłości.

(...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Łukasz Popko OP - ur. 1978, dominikanin, biblista, wykładowca w EBAF w Jerozolimie i w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie. Mieszka w Jerozolimie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

UKRYTE ŻYCIE

BEZPIECZNA PUŁAPKA

ZAMIESZKANIE

MARYJNY, CZYLI JAKI?

TRĘDOWATY


komentarzeFacebook