Archwium > Numer 523 (03/2017) > Pytania w drodze > CZY CHRZEŚCIJANIE POWINNI ZACHOWYWAĆ DEKALOG

CZY CHRZEŚCIJANIE POWINNI ZACHOWYWAĆ DEKALOG

Rozmawiałem niedawno z koleżanką, która zarzuciła mi, że zbyt często powołuję się na Boże przykazania. Przekonuje mnie, że po przyjściu Chrystusa Dekalog nie jest już dla nas tak istotny, ponieważ liczy się przede wszystkim przykazanie miłości Boga i bliźniego. Zasugerowała, że nadawanie zbyt dużej rangi przykazaniom jest niefortunne, ponieważ zabija spontaniczność miłości, osłabia zdolność do duchowego rozeznawania i czyni nas niewolnikami Prawa. Czy ma rację?

Z całą pewnością nie ma racji. W przytoczonej opinii panuje chaos, który koniecznie powinniśmy uporządkować, jeśli chcemy uniknąć zniekształcenia orędzia Ewangelii. Myślę, że ten zamęt wynika co najmniej z trzech powodów:

– fałszywego rozumienia stosunku Starego Prawa do Nowego,

– niekiedy uzasadnionej obawy, że wypełnianie Dekalogu może być rozumiane jako „zarabianie na zbawienie dobrymi uczynkami”,

– fałszywego przeciwstawiania Dekalogu przykazaniu miłości Boga i bliźniego.

W mojej odpowiedzi przyjrzę się bliżej pierwszemu i trzeciemu twierdzeniu.

Czy Chrystus zniósł Dekalog?

Pierwszą przyczyną obniżania rangi Dekalogu jest błędne postrzeganie stosunku Starego Prawa do Nowego. Otóż tradycyjnie w Kościele najważniejsze wskazania Starego Testamentu dzieli się na trzy grupy: 1. Przykazania obrzędowe; 2. Przykazania sądownicze oraz 3. Przykazania moralne. W Torze, a zatem w Pięcioksięgu, te trzy grupy przykazań stanowią nierozdzielną jedność, mimo to chrześcijanie, zastanawiając się nad stosunkiem ogłoszonego przez Chrystusa Nowego Prawa miłości i łaski do przepis&oacu (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Mateusz Przanowski OP - ur. 1974, dominikanin, doktor teologii UKSW, wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów w Krakowie, założyciel Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii, dyrektor Instytutu Tomistycznego. Mieszka w Warszawie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Cała prawda

Zanim zaczniemy krytykować Kościół

CZY POWINNIŚMY POMAGAĆ TYLKO CHRZEŚCIJANOM?

Pochlebstwo

DOSKONAŁA MIŁOŚĆ USUWA LĘK


komentarzeFacebook