Archwium > Numer 526 (06/2017) > Pytania w drodze > PRZYJAŹŃ BEZ ODPOWIEDZI

PRZYJAŹŃ BEZ ODPOWIEDZI

Mam kłopot z nauką o grzechu jako obrazie Boga. Czytając Katechizm Kościoła katolickiego (nr 1850), zdziwiłam się, że Kościół cały czas podtrzymuje pogląd, że grzesząc, obrażamy Boga. Jak rozumieć tę obrazę? Po pierwsze, czy Boga w ogóle można obrazić, skoro jest On niezmienny i zawsze nam życzliwy? Po drugie, czy nie jest tak, że ta nauka powoduje powstanie błędnych opinii na Jego temat: zamiast postrzegać Go jako Miłość, zaczynamy widzieć w Nim kogoś, kogo łatwo urazić, kogoś przeczulonego na swoim punkcie?

Nasza relacja z Bogiem jest przyjaźnią, w którą zaangażowane są dwie strony: Bóg i my. Określanie grzechu mianem obrazy Boga ma nam uzmysłowić, co się dzieje z tą relacją, gdy przez grzech odchodzimy od Niego. Wiemy, że nie powinniśmy o tej obrazie myśleć w kategoriach bólu fizycznego lub psychicznego, zadawanego Stwórcy przez nasze grzechy, tak jakby Bóg zachowywał się podobnie do obrażonego człowieka. Z drugiej strony błędem byłoby rozumieć reakcję Boga na grzech jako brak reakcji – obojętność kogoś, kto mówi: Sam tego chciałeś. Bóg jest zaangażowany w przyjaźń z nami i nie jest Mu obojętne, gdy ją zrywamy. Potrzebujemy więc mocnej metafory, która wyrazi to, że wobec ludzkiego grzechu Bóg nie zachowuje się ani jak zraniony tyran, ani jak nieczuły obserwator. Tą metaforą jest właśnie metafora obrazy, której trzy interpretacje chciałbym przedstawić.

 

(...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Mateusz Przanowski OP - ur. 1974, dominikanin, doktor teologii UKSW, wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów w Krakowie, założyciel Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii, dyrektor Instytutu Tomistycznego. Mieszka w Warszawie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

Natchnienia

SZKOŁA WIARY

Kłótnie w królestwie Bożym

Chrystus i tłum

TWARDE SERCE FARAONA


komentarzeFacebook