OCZY BY JADŁY

Mam kłopoty z moralną oceną zazdrości. Wiem, że jest ona czymś nagannym, ale z drugiej strony niejednokrotnie popycha nas ku dobremu, mobilizuje do tego, by dorównać innym, gdy są w czymś lepsi od nas. Czy jest w tym coś złego?

Z problemem postawionym w pytaniu etyka katolicka radzi sobie, odróżniając zazdrość od zawiści. Ta pierwsza nie zawsze musi być czymś złym, może być bowiem zazdrość dobra i zazdrość zła. Na przykład, gdy ktoś dostrzega w innym coś dobrego i chce uczciwie pracować, by też się tym dobrem cieszyć, to jego działanie nie wypływa ze złej, ale z dobrej zazdrości. Zauważmy, że temat współzawodnictwa w dążeniu do dobra jest ważnym biblijnym tematem. Święty Paweł, chwaląc mieszkańców Achai za szybkie przygotowanie zbiórki pieniężnej, pisze:

„Znam bowiem waszą gorliwość, dzięki której chlubię się wami wśród Macedończyków: »Achaja gotowa jest już od zeszłego roku«. I tak wasza gorliwość pobudziła wielu do współzawodnictwa” (2 Kor 9,2).

Nie ma więc niczego nagannego w słusznym pragnieniu osiągania doskonałości, którą widzi się w bliź- nich, nie ma niczego złego w podziwie dla ich sukcesów i chęci odniesienia podobnych. Samo stwierdzenie: „Chciałbym osiągnąć to, co on”, nie jest automatycznie złą zazdrością. Zła zazdrość i zawiść są czymś innym. Warto jednak zauważyć, że język potoczny nie rozróżnia „dobrej” i „złej” zazdrości, nie odróżnia też zazdrości od zawiści. Dlatego w dalszej części mojej odpowiedzi będę traktował zazdrość tylko jako wadę, nie wpro- wadzając dodatkowych rozróżnień.

Czym zatem jest zazdrość? Katechizm uczy, że jest ona: „Smutkiem doznawanym z powodu dobra drugiego człowieka i nadmiernym (...)

(...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Mateusz Przanowski OP - ur. 1974, dominikanin, doktor teologii UKSW, wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów w Krakowie, założyciel Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii, dyrektor Instytutu Tomistycznego. Mieszka w Warszawie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

JAK TRAKTOWAĆ CIAŁA ZMARŁYCH

Zło dobrem zwyciężaj

MSZA ŚWIĘTA ZA ZMARŁYCH

CZYM JEST PYCHA?

Natchnienia


komentarzeFacebook