Archwium > Numer 536 (04/2018) > Pytania w drodze > DELIKATNE ZAPOWIEDZI NIEBA

DELIKATNE ZAPOWIEDZI NIEBA

Mateusz Przanowski OP

Ostatnio często myślę o niebie. Czym jest? Jak wygląda? Pamiętam oczywiście cytat: „Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują” (1 Kor 2,9). I dlatego niepokoi mnie pytanie: Czy w naszym przeżywaniu tajemnicy tego świata jesteśmy zupełnie odcięci od doświadczenia tego, czym jest niebo? Czy o niebie nic nie możemy powiedzieć?

Nieba nie można zobaczyć, ale to nie oznacza, że jesteśmy odcięci od naszej niebieskiej ojczyzny. Pan Jezus powiedział: „Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest” (Łk 17,21). Mógłbym wymienić wiele fragmentów Pisma Świętego, w których jest mowa o tym, że życie wieczne rozpoczyna się w nas już na ziemi. W mojej odpowiedzi chciałbym jednak pójść inną drogą. Zamierzam krótko opisać cztery proste codzienne doświadczenia, które – jeśli spojrzymy na nie oczami wiary – przyniosą nam autentyczny, choć bardzo delikatny przedsmak tego, czym jest niebo.

Ulga po ustaniu bólu

To przeżycie jest znane nam wszystkim: ulga, która przychodzi, gdy minie ból fizyczny czy psychiczny. Opis bólu i następującej po nim ulgi pojawia się w Piśmie Świętym właśnie w tym kontekście, który nas interesuje, a więc jako skontrastowanie życia doczesnego i wiecznego. Święty Paweł pisze: „Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia” (Rz 8,22). Również sam Chrystus odwołuje się do tego obrazu: „Ko (...)

Dostęp do treści serwisu jest płatny.


Aby wyświetlić pełny tekst musisz być zalogowany
oraz posiadać wykupiony dostęp do tego numeru.


Mateusz Przanowski OP - ur. 1974, dominikanin, doktor teologii UKSW, wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów w Krakowie, założyciel Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii, dyrektor Instytutu Tomistycznego. Mieszka w Warszawie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

DOSKONAŁA MIŁOŚĆ USUWA LĘK

CZY KATOLIKOWI WOLNO NIE ZGADZAĆ SIĘ Z PAPIEŻEM?

WYTRWAŁOŚĆ

ŚWIĘĆ SIĘ IMIĘ TWOJE

Darmo otrzymaliście


komentarzeFacebook