MOC SŁOWA
Pwt 18,15-20 / Ps 95 / 1 Kor 7,32-35 / Mk 1,21-28

Mariusz Kulig OP

„Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego” (Ps 95,7) – wzywa nas psalmista. Oczywiście warto odnieść to jego wezwanie do dzisiejszego fragmentu Ewangelii, który pokazuje moc słowa Bożego. Jezus naucza jak ten, który ma władzę. Nie jest zwykłym komentatorem jak uczeni w Piśmie. Budzi zdumienie słuchaczy, gdy rozkazuje duchowi nieczystemu opuścić ciało opętanego, a ten jest Mu posłuszny.

Rodzi się pytanie, czy warto dziś się wsłuchiwać w słowo Boże? By sobie na nie odpowiedzieć, trzeba się wczytać w to, co zdumiało w nauczaniu Jezusa zebranych wokół Niego. Po pierwsze, mówił i zachowywał się jak ktoś, kto ma władzę. Często doświadczamy tego, że nie panujemy nad swoim życiem. Pogoń za pragnieniami, które w sobie nosimy, może nas doprowadzić do zagubienia siebie samych. Zagłębienie się w Słowo daje szansę na odkrycie prawdziwych pragnień.

Po drugie, w słowach Jezusa była moc nad duchem nieczystym. Borykamy się na co dzień z nieuporządkowanymi pragnieniami. I właśnie moc słowa Bożego przynosi nam oczyszczenie, byśmy odkryli, że naszym prawdziwym pragnieniem jest bliskość Boga, który nieustannie pragnie dla nas dobra. Obyśmy, słysząc głos Boży, umieli się nim zdumieć i nie zatwardzać swojego serca (por. Ps 95,7–8). 


Mariusz Kulig OP - ur. 1985, dominikanin, wikariusz parafii św. Dominika na warszawskim Służewie. (wszystkie teksty tego autora)

     


zobacz także

BOŻE LEKARSTWO

DO KOŃCA

JESTEM DZIECKIEM BOGA

ZJEDNOCZONY Z BOGIEM

POSZUKIWANIE ZAGUBIONEGO


komentarzeFacebook