Książka niedostępna

35.00
31.50 zł
rok wydania: 2011
liczba stron: 228


Przedstawić osobę ludzką, jedyną i bezcenną w oczach Boga, w królewskiej godności kapłańskiej, do uczestnictwa w której zaprasza nas święty Piotr, a także w łasce, jaką może jej dać sakrament małżeństwa ze swoimi tajemniczymi, symbolicznymi bogactwami; nauczyć się otwierać wspólnie Biblię – zamknięta, jednoczy chrześcijan, otwarta – wywołuje spory, sprawić, by Biblia stała się drogą jedności; dać się ogarnąć adoracji liturgicznej Boga – źródła wszelkiego Piękna, nawet jeśli w naszych czasach Piękno nie znajduje się w centrum artystycznych poszukiwań; raz jeszcze podjąć rozważania celów ostatecznych, gdyż może one właśnie są zasadniczym powodem braku jedności – oto najważniejsze tematy, które podjął Paul Evdokimov, jedna z czołowych postaci Kościoła prawosławnego we Francji.

Niniejsza książka pozwala dotrzeć do głębi myśli, która zawsze będzie dążyć do tego, by połączyć bogactwa chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu, gdyż „Kościół nie może być podzielony: wbrew pozorom tajemnicza, niepodzielna jedność trwa”.

Paul Evdokimov - 1901-1970), rosyjski teolog prawosławny. Dążył do stworzenia chrystologicznej antropologii, której oś stanowiłby temat "imago Dei" (np. człowiek jako obraz Boga, bogoczłowieczeństwo Jezusa Chrystusa). Zajmował się teologią ikony, traktując ją jako koncentrację boskich energii i środek komunikowania się wiernych z Bogiem. W twórczości czynił próby połączenia tradycji patrystycznej z ideami wielkich myślicieli rosyjskich. Oddziałały na niego również niektóre dokonania współczesnej nauki i filozofii, m.in. koncepcje C.G. Junga, z którym współpracował. Działał w ruchu ekumenicznym, uczestniczył jako obserwator w Soborze Watykańskim II.
tłumacz: Maria Żurowska
tytuł oryginalny: La Vie spirituelle dans la ville
rok wydania: 2011
numer katalogowy: 824
liczba stron: 228
ISBN: 978-83-7033-756-8
format: 140x207
Facebook