Blog

blog post

Czarno-biali święci

"Wypisz wymaluj" to zbiór esejów o świętych dominikańskich, napisany barwnym językiem, a ilustrowany doskonałymi, humorystycznymi rysunkami o. Tomasza Rojka. czytaj więcej