Blog

blog post

Dominikanie o cnotach

Pamiętacie Państwo książkę "Dominikanie o siedmiu grzechach głównych"? To jej kontynuacja - "Dominikanie o cnotach". W gronie autorów: Michał Mrozek OP, Cyprian Klahs OP, Janusz Pyda OP, Wojciech Surówka OP, Mateusz Przanowski OP, Krzysztof Popławski OP, Dominik Jurczak OP. czytaj więcej