sortuj:
La connaissance en Dieu. Étude doctrinale et édition critique du commentaire de Thomas d’Aquin sur la distinction 35 du Ier livre des Sentences La connaissance en Dieu. Étude doctrinale et édition critique du commentaire de Thomas d’Aquin sur la distinction 35 du Ier livre des Sentences
50,00 zł

La connaissance en Dieu. Étude doctrinale et édition critique du commentaire de Thomas d’Aquin sur la distinction 35 du Ier livre des Sentences

Fabio Gibiino
Niniejsze opracowanie poświęcone jest doktrynalnej i filologicznej analizie komentarza Tomasza z Akwinu na temat 35 dystynkcji pierwszej księgi Sentencji Piotra Lombarda, dotyczącej wiedzy, którą Bóg ma o sobie samym i o innych rzeczach.  Pierwszą część książki stanowi teoretyczne ...
czytaj więcej

Krótkie wprowadzenie do współczesnego teizmu kenotycznego Krótkie wprowadzenie do współczesnego teizmu kenotycznego
45,00 zł

Krótkie wprowadzenie do współczesnego teizmu kenotycznego

Mateusz Przanowski OP
„Książka ta jest nie tylko szczegółową mapą, pozwalającą na uchwycenie podstaw myślenia kenotycznego, ale przede wszystkim pewnego rodzaju przewodnikiem po współczesnej teologii. Jej lektura pozwala dostrzec radykalną zmianę, jakiej poddana została klasyczna doktryna o Bogu w Tr& ...
czytaj więcej

Tradycja i tradycje. Tom 1: esej historyczny Tradycja i tradycje. Tom 1: esej historyczny
49,90 zł

Tradycja i tradycje. Tom 1: esej historyczny

Yves Congar OP
„Postawieni przed zadaniem napisania tomu o tradycji, zostaliśmy zmuszeni do przestudiowania tego pojęcia najpierw pod kątem historycznym. Było to konieczne przede wszystkim dla zdobycia jasnego poglądu na to zagadnienie, gdyż w słowniku chrześcijańskim termin »tradycja« oznacza wi ...
czytaj więcej

Tomasz z Akwinu. Portret Tomasz z Akwinu. Portret
49,90 zł

Tomasz z Akwinu

Denys Turner
„W tej krótkiej książce zawarłem zarys portretu człowieka i jego umysłu, a także, na ile to możliwe, jego duszy. To portret Tomasza z Akwinu, wykonany szybkimi kreskami szkic jego sylwetki, który przesadnie i nieproporcjonalnie uwydatnia parę cech, a wiele więcej całkiem pomija. ...
czytaj więcej

Dlaczego Tomasz Dlaczego Tomasz
42,00 zł

Dlaczego Tomasz

Michał Paluch OP
Dlaczego Tomasz? Myśl Akwinaty była dla Kościoła zachodniego w ciągu ostatnich kilku wieków najważniejszym punktem odniesienia w interpretowaniu Tradycji. Jeśli chcemy więc zrozumieć, na czym polega istotny wkład katolicyzmu w formowanie naszej tożsamości, trudno o lepszgo niż Tomasz przewodn ...
czytaj więcej

Lektury filozoficzne Wincentego Kadłubka. Zbiór studiów
Lektury filozoficzne Wincentego Kadłubka. Zbiór studiów
75,00 zł

Lektury filozoficzne Wincentego Kadłubka. Zbiór studiów

Kałuża Zenon
Jest to owoc studiów nad Kroniką polską . Autor zaprasza czytelnika do swojego warsztatu badacza, dzieli się z nim podziwu godną erudycją, aby stopniowo - nie uciekając się do zbyt łatwych konkluzji - odsłaniać filozoficzne źródła i inspiracje średniowiecznego tekstu. Pozwala to grunto ...
czytaj więcej

Questiones disputatae de verbo Questiones disputatae de verbo
52,40 zł

Questiones disputatae de verbo

Knapwell Ricardus
W książce tej zawarte są niepublikowane do tej pory kwestie Ryszarda Knapwella, jednego z bardziej znaczących przedstawicieli pierwszej szkoły tomistycznej w Oksfordzie. Niestety, dokumenty, jakie zachowały się do naszych czasów, nie pozwalają na precyzyjnie odtworzenie życiorysu Ryszarda Kna ...
czytaj więcej

Przegląd tomistyczny, tom XXIII 2017 Przegląd tomistyczny, tom XXIII 2017
60,00 zł

Przegląd tomistyczny, tom XXIII 2017

Rada naukowa - autor zbiorowy
Kolejny numer rocznika naukowego wydawanego przez Instytut Tomistyczny w Warszawie. W tym tomie, jak zwykle, znaleźć można studia historyczne, edycje i tłumaczenia, jak również rozprawy poświęcone filozofii i teologii, a zwłaszcza myśli św. Tomasza z Akwinu. Wspominamy także śp. prof. Władysł ...
czytaj więcej