sortuj:
Krótkie wprowadzenie do współczesnego teizmu kenotycznego Krótkie wprowadzenie do współczesnego teizmu kenotycznego
45,00 zł

Krótkie wprowadzenie do współczesnego teizmu kenotycznego

Mateusz Przanowski OP
„Książka ta jest nie tylko szczegółową mapą, pozwalającą na uchwycenie podstaw myślenia kenotycznego, ale przede wszystkim pewnego rodzaju przewodnikiem po współczesnej teologii. Jej lektura pozwala dostrzec radykalną zmianę, jakiej poddana została klasyczna doktryna o Bogu w Tr& ...
czytaj więcej

Tradycja i tradycje. Tom 1: esej historyczny Tradycja i tradycje. Tom 1: esej historyczny
49,90 zł
Nowość

Tradycja i tradycje. Tom 1: esej historyczny

Yves Congar OP
„Postawieni przed zadaniem napisania tomu o tradycji, zostaliśmy zmuszeni do przestudiowania tego pojęcia najpierw pod kątem historycznym. Było to konieczne przede wszystkim dla zdobycia jasnego poglądu na to zagadnienie, gdyż w słowniku chrześcijańskim termin »tradycja« oznacza wi ...
czytaj więcej

Tradycja tomistyczna Tradycja tomistyczna
49,90 zł

Tradycja tomistyczna

Brian J. Shanley OP
„Tradycja tomistyczna nie jest jednorodna, w tej książce próbuję zatem przybliżyć czytelnikowi jej różnorodne nurty. W większości przypadków wychodzę od stanowiska bardziej tradycyjnego lub klasycznego (bliskiego poglądom Tomasza), aby następnie przejść do przedstawienia b ...
czytaj więcej

Tomasz z Akwinu. Portret Tomasz z Akwinu. Portret
49,90 zł

Tomasz z Akwinu

Denys Turner
„W tej krótkiej książce zawarłem zarys portretu człowieka i jego umysłu, a także, na ile to możliwe, jego duszy. To portret Tomasza z Akwinu, wykonany szybkimi kreskami szkic jego sylwetki, który przesadnie i nieproporcjonalnie uwydatnia parę cech, a wiele więcej całkiem pomija. ...
czytaj więcej

Erasmiana minora. Studia i szkice o pisarstwie filozoficznym i religijnym Erazma z Rotterdamu Erasmiana minora. Studia i szkice o pisarstwie filozoficznym i religijnym Erazma z Rotterdamu
50,00 zł

Erasmiana minora. Studia i szkice o pisarstwie filozoficznym i religijnym Erazma z Rotterdamu

Juliusz Domański
Zbiór tekstów poświęconych Erazmowi z Rotterdamu i jego koncepcji filozofii, historiozofii oraz  dziełu Podręcznik żołnierza Chrystusowego. Poszczególne artykuły różnią się formą i rodzajem literackim: obok krótkich rozpraw i szkiców są tu też bardziej ...
czytaj więcej

Dlaczego Tomasz Dlaczego Tomasz
42,00 zł

Dlaczego Tomasz

Michał Paluch OP
Dlaczego Tomasz? Myśl Akwinaty była dla Kościoła zachodniego w ciągu ostatnich kilku wieków najważniejszym punktem odniesienia w interpretowaniu Tradycji. Jeśli chcemy więc zrozumieć, na czym polega istotny wkład katolicyzmu w formowanie naszej tożsamości, trudno o lepszgo niż Tomasz przewodn ...
czytaj więcej

Święty Tomasz z Akwinu o Bogu Święty Tomasz z Akwinu o Bogu
50,00 zł

Święty Tomasz z Akwinu o Bogu

Przanowski Mateusz OP
Książka Mateusza Przanowskiego znakomicie wpisuje się w nurt badań, które przypominają o aktualności myśli teologicznej dominikańskiego teologa z XIII w. Autor, daleki od ducha tomistycznej apologetyki, wykazuje, że w nauce o Bogu, św. Tomasz wciąż olśniewa swoją przenikliwością i głębią o ...
czytaj więcej

Lektury filozoficzne Wincentego Kadłubka. Zbiór studiów
Lektury filozoficzne Wincentego Kadłubka. Zbiór studiów
75,00 zł

Lektury filozoficzne Wincentego Kadłubka. Zbiór studiów

Kałuża Zenon
Jest to owoc studiów nad Kroniką polską . Autor zaprasza czytelnika do swojego warsztatu badacza, dzieli się z nim podziwu godną erudycją, aby stopniowo - nie uciekając się do zbyt łatwych konkluzji - odsłaniać filozoficzne źródła i inspiracje średniowiecznego tekstu. Pozwala to grunto ...
czytaj więcej

Did Aquinas Justify the Transition from Is to Ought? Did Aquinas Justify the Transition from Is to Ought?
52,40 zł

Did Aquinas Justify the Transition from Is to Ought?

Piotr Lichacz OP
Niniejsza książka jest całościowyn studium ukazującym w jakim sensie można powiedzieć, że Akwinata uzasadnił przejście od opisu do stwierdzenia powinności. Krótka historia tezy o przepaści pomiędzy  "jest" i "powinien" i jej analiza pokazuje, że ta meta-etyczna zasada ...
czytaj więcej

Przegląd tomistyczny, tom XXIII 2017 Przegląd tomistyczny, tom XXIII 2017
60,00 zł

Przegląd tomistyczny, tom XXIII 2017

Rada naukowa - autor zbiorowy
Kolejny numer rocznika naukowego wydawanego przez Instytut Tomistyczny w Warszawie. W tym tomie, jak zwykle, znaleźć można studia historyczne, edycje i tłumaczenia, jak również rozprawy poświęcone filozofii i teologii, a zwłaszcza myśli św. Tomasza z Akwinu. Wspominamy także śp. prof. Władysł ...
czytaj więcej