Załóż konto

Jeśli posiadasz konto, zaloguj się na stronie logowania.

Twoje dane

Imię*
Nazwisko*
Email*
Powtórz email*
Telefon

Twoje hasło

Hasło*
Powtórz hasło*

Twój adres

Ulica*
Nr domu/mieszkania*
Miasto*
Kod pocztowy*
Państwo*

Firma

Firma
NIP

Zapoznałem się z Regulaminem Sklepu Internetowego W DRODZE i akceptuję jego postanowienia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W DRODZE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Poznań (61-716) przy ul. Kościuszki 99, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000515645; akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca nr NIP 7831714817 oraz nr REGON 302771577, w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu zamieszkania, nr. telefonu, w celach marketingowych, obejmujących przesyłanie informacji handlowych drogą telefoniczną, elektroniczną (w tym w charakterze newslettera) lub pocztową. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania.

Przyjmuję do wiadomości, że przetwarzanie danych i ich przekazywanie będzie odbywać się wyłącznie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.); przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny; mam w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia, a także wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Realizacja moich uprawnień możliwa jest przez kontakt: e-mail esprzedaz@wdrodze.pl lub telefoniczny 61 852 39 62.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podane przeze mnie adresy e-mail, przez Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W DRODZE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Poznań (61-716) przy ul. Kościuszki 99, zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.)); w stosunku do podanego przeze mnie numeru telefonu, dla celów marketingu bezpośredniego produktów znajdujących się w ofercie Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W DRODZE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Poznań (61-716) przy ul. Kościuszki 99. Zgoda ma charakter dobrowolny i może być w każdej chwili cofnięta. Realizacja moich uprawnień możliwa jest przez kontakt: e-mail esprzedaz@wdrodze.pl lub telefoniczn 61 852 39 62.