Archiwum > Numer 409 (09/2007)
W drodze 2007, nr 09
       E-WYDANIE:

Pokusa relatywizmu
Peter L. Berger
Obydwie skrajności są nie do przyjęcia: relatywistyczny pogląd, że w ostatecznym rozrachunku wszystkie religie są równie prawdziwe, oraz agresywne i nietolerancyjne pretensje fundamentalistów do posiadania prawdy absolutnej.

Robert Plich OP
Gdyby nie było jednej prawdy moralnej wyrażonej w normach, to przy relatywistycznym podejściu nie byłoby jak określić dobra i zła moralnego, a w związku z tym nie można by także wskazać jakiejkolwiek winy i nie byłoby czego przebaczać.

Sebastian Duda
Chrześcijanie zostali uwolnieni przez Chrystusa od niszczącej siły Prawa, ukrytej w literze prawnych przepisów. Dlatego nie wolno bezgranicznie ufać prawom pisanym ludzką ręką. To, co legalne, na pewno nie zawsze prowadzi do dobra. Przed Prawem ciągle jednak trwamy.

ks. Artur Żuk
Jeśli współczesny chrześcijanin nie akceptuje już faktu, iż wiara objawia nam prawdę, która zobowiązuje nas do życia w tej prawdzie i tą prawdą, a co za tym idzie, do przemiany tego życia, to taka wiara staje się jedynie pewnym przyzwyczajeniem, odczuciem czy też rytuałem.

Paweł Kwiatkowski
Nasilający się relatywizm i inflacja słów wynikają po części z dokonującej się zmiany społecznej roli mediów: niegdyś media były biernym obserwatorem przynoszącym czytelnikom chłodne i obiektywne relacje. Dziś są siłą sprawczą wielu wydarzeń.

Paweł Adam Piotrowicz, Łukasz Małecki-Tepicht, Małgorzata Bilska, Karol Jasek

Benedykt XVI podczas pielgrzymki do Polski powiedział: "Podobnie jak było w minionych wiekach, i dziś są osoby lub środowiska, które (...) chciałyby zafałszować słowo Chrystusa i usunąć z Ewangelii prawdy, według nich, zbyt niewygodne dla współczesnego człowieka. Usiłuje się stworzyć wrażenie, że wszystko jest względne, że również prawdy wiary zależą od sytuacji historycznej i od ludzkiej oceny". O relatywizmie wiele się mówi, wskazuje się na zagrożenie nim w różnych sferach życia. Prosimy o odpowiedź na pytanie, czy i gdzie na co dzień dostrzegają państwo jego przejawy.Więcej niż życie


Listy do lwa


Listy ze świata


Orientacje


Szukającym drogi


Dominikanie na niedziele


Felietony
Dariusz Kowalczyk SJ
Małgorzata Musierowicz
Grzegorz Górny
Jan Góra OP
Jarosław Makowski
Facebook