Archiwum > Numer 377 (01/2005)
W drodze 2005, nr 01
       E-WYDANIE:

Dominikanie na niedziele


Rozmowa w drodze


Pluralizm religijny
Joseph Augustine di Noia
Wyzwaniem, przed którym stoi współczesna chrześcijańska teologia religii oraz dialog międzyreligijny, jest unikanie minimalizowania charakterystycznych cech głównych tradycji religijnych poprzez wynikający z dobrych intencji uniwersalizm.

Timothy Radcliffe OP
Głoszenie królestwa Bożego czy religijny imperializm.

Katarzyna Wiśniewska
Merton nie próbował ani katolicyzmu nawracać na buddyzm, ani też nie chciał tworzyć nowej, synkretycznej religii. Jego dialog ze Wschodem i umiłowanie buddyzmu wypływały z radykalnego przeżywania wiary chrześcijańskiej.

Bartosz Wieczorek
Co wynika z faktu, że zwierzchnik Kościoła katolickiego modlił się tuż obok wyznawców Jahwe, Allaha, sintoistycznej bogini Kami czy zoroastryjskiego Ahura Mazdy? Teologiczne uzasadnienie sensu międzyreligijnej modlitwy od czasu spotkania Jana Pawła II w Asyżu w 1986 roku stało się kluczową sprawą dla rozwoju dialogu między religiami.

Mark P. Shea
Choroba o nazwie "To odeszło wraz II soborem watykańskim" sprawia, że wielu katolików wypowiada się, jakby Kościół przed soborem był zupełnie odmiennym zwierzęciem niż po soborze, a nie kontynuacją tego samego Kościoła.Sylwetka


Reportaż


Opowiadanie
Waldemar Borzestowski


Listy do fraterni


Felietony
Jan Góra OP
Grzegorz Górny
Dariusz Kowalczyk SJ
Włodzimierz Fenrych


Szukającym drogi
Facebook