redakcja
 • Roman Bielecki OP (redaktor naczelny)
 • Katarzyna Kolska (zastępca red. nacz.)
 • Bartłomiej Wolszleger OP (sekretarz redakcji)
 • Dominik Jarczewski OP (współpraca)
 • Magdalena Wojtaś (współpraca)

 • Reklama i social media:
 • Ewelina Paluszyńska

 • Koordynator produktu: :
 • Kornelia Winiszewska

 • Projekt graficzny i skład:
 • Łukasz Sulimowski

 • Adres redakcji:
  ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań
  tel. 61 850 47 22, faks 61 850 17 82
  miesiecznik@wdrodze.pl

  Facebook