blog post

Najsłynniejsze dzieło Humberta z Romans

Powstało prawdopodobnie w latach 1267–1277, a do naszych czasów zachowały się dwadzieścia trzy kopie rękopiśmienne. My prezentujemy je Państwu w serii klasyki dominikańskiej, w świetnym tłumaczeniu o. Wiesława Szymony i ze wstępem o. Tomasza Gałuszki.

Humbert z Romans, piąty generał zakonu, niewątpliwie był jednym z tych dominikanów, którzy nie tylko dbali, ale wręcz „walczyli” słowem i piórem o wykształcenie świętych, dojrzałych i skutecznych kaznodziejów. Jego dzieło to synteza teorii i praktyki kaznodziejskiej – poradnik dla duszpasterzy ze zdumiewająco aktualnymi wskazówkami.

Książka do nabycia tutaj.


Komentarze