blog post

W naszej promocji 1 + 1 = 3

Przy zakupie dwóch dowolnych książek papierowych, trzecia - "Droga krzyżowa" gratis

 Regulamin promocji

1. Czas trwania promocji: 1 marca – 14 kwietnia 2017 r.

2. Promocja polega na przyznaniu gratisowego egzemplarza książki "Droga krzyżowa" osobom/instytucjom, które dokonają zakupu dwóch publikacji papierowych na www.wdrodze.pl w określonym w punkcie pierwszym terminie.

3. Książka zostanie przesłana razem z zamówionymi publikacjami.

4. Organizatorem promocji jest Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

5. Udział w promocji jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

Komentarze