blog post

Duszpasterskie sekrety założyciela Lednicy

Premiera książki ojca Jana Góry OP "Moja miłość"

Charyzmatyczna osobowość, świetny organizator, porywający mówca, zaangażowany bez reszty w to, co robił, czyli po prostu: Jan Góra OP. Książka Moja miłość. Duszpasterskie sekrety założyciela Lednicy nie poprzestaje na zilustrowaniu tych cech osobowości ojca Jana. Ukazuje legendarnego duszpasterza szkół średnich, a potem wieloletniego opiekuna poznańskiego Duszpasterstwa Akademickiego jako kompetentnego przewodnika młodzieży, działającego zgodnie z przemyślaną i spójną koncepcją wychowawczą. Ojciec Jan świadomie formował młodego człowieka, podkreślając konieczność integralności – ciała, umysłu i ducha. Chciał, by jego wychowankowie stawali się ludźmi samodzielnymi w myśleniu i działaniu, zaangażowanymi w świat i osiągającymi w Bogu pełnię człowieczeństwa. 

Książka jest dostępna również w formie e-booka.

 

Przygotowaliśmy pakiety wszystkich tytułów ojca Góry OP w najlepszej cenie:

TRIO tytułów, czyli Moja miłość. Duszpasterskie sekrety założyciela Lednicy + Mój dom. Mój świat + Alfabet Góry,

DUET I, czyli  Moja miłość. Duszpasterskie sekrety założyciela Lednicy Alfabet Góry,

DUET II, czyli  Moja miłość. Duszpasterskie sekrety założyciela Lednicy + Mój dom. Mój świat.


Komentarze