blog post

Święty Jacek. Życie i cuda

Wyboru dokonał Tomasz Gałuszka OP, wstępem opatrzyła Elżbieta Wiater

Jacek Odrowąż nie jest łatwym świętym. Bynajmniej nie ze względu na ciężki charakter. Po prostu podobnie jak u innych dominikanów, którzy zostali wyniesieni na ołtarze, jego miłosierdzie jest zaprawione dużą dozą konsekwencji. Penitent ma przede wszystkim się nawrócić, spełnienie jego prośby to tylko skutek uboczny.

Co nie zmienia tego, że Jacek ma olbrzymią skuteczność zarówno jako wstawiennik, jak i przewodnik na drodze do świętości. Ci, którzy trafili pod jego opiekę, dobrze wiedzą, że potrafi działać błyskawicznie i długofalowo oraz że nie odpuści, dopóki nie osiągnie celu. Z psich ras (jeśli trzymać się metafory dominikanów jako Domini canes psów Pańskich) najlepiej pasuje do Jacka sympatyczny, wybitnie inteligentny, nadaktywny i opiekuńczy pasterski border collie. Oczywiście biało-czarny.

ze wstępu Elżbiety Wiater, Święty Jacek. Życie i cuda. Źródła z tradycji dominikańskiej

 

Święty Jacek Odrowąż (ok. 1183–1257), dominikanin, który zakonny habit przyjął z rąk św. Dominika, wytrwale i z pasją realizował charyzmat Braci Kaznodziejów. Wędrując po świecie, głosił ewangelię, zakładał klasztory, uzdrawiał i czynił cuda. Na opinię świętości nie trzeba było długo czekać. Już za życia świeccy i bracia zakonni dostrzegali w św. Jacku nieprzeciętną dobroć i liczne cnoty. Wkrótce po śmierci Świętego współbracia zaczęli odnotowywać świadectwa o jego świętości w niezachowanej do naszych czasów księdze cudów. Sto lat później lektor Stanisław z Konwentu Świętej Trójcy w Krakowie spisał je ponownie; jego dzieło zatytułowane Życie i cuda św. Jacka z Zakonu Kaznodziejów wraz z bogatym materiałem źródłowym związanym z procesem kanonizacyjnym wydane zostało przez wydawnictwo dominikańskie. Jest to nowy przekład i opracowanie badaczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

De vita miraculis sancti Jacchonis Lektora Stanisława z Krakowa (De vita et miraculis sancti Jacchonis (Hyacinthi) Ordinis Fratrum Praedicatorum. Stanislaus lector O.P.)

Przekład z j. łacińskiego: Tomasz Gałuszka OP, Agnieszka Maciąg-Fiedler, Anna Zajchowska, Maciej Zdanek

 

 

SPIS TREŚCI

 

Lektor Stanisław z Krakowa

Życie i cuda świętego Jacka z Zakonu Braci Kaznodziejów

Wstęp

I. Objaśnienie imienia

II. O narodzinach i dorastaniu świętego Jacka

III. O tym jak święty Jacek wraz ze swoimi towarzyszami został posłany przez świętego Dominika do Polski

IV. O surowości życia świętego Jacka

V. Jak Najświętsza Dziewica objawiła się świętemu Jackowi czuwającemu na modlitwie

VI. Jak święty Jacek wskrzesił z martwych rycerza Piotra

VII. Jak święty Jacek jeszcze za swojego życia uzdrowił sparaliżowaną

VIII. Jak święty Jacek jeszcze za swojego życia uleczył pewną niewiastę

IX. Jak święty Jacek przybył do Kijowa i wysłał brata Czesława do Pragi

IXa: Jak święty Jacek wraz z braćmi suchą stopą przebył Wisłę oraz założył konwent w Kijowie oraz inny (konwent) w Gdańsku

X. Jak święty Jacek swoją modlitwą przywrócił do poprzedniego stanu wybite przez grad zboże

XI. O potomku uproszonym modlitwą świętego Jacka

XII. Jak święty Jacek przywrócił wzrok dwóm ślepym braciom

XIII. Jak święty Jacek wskrzesił z martwych panicza Wisława

XIV. O odejściu świętego Jacka z tego świata

XV. O wizji świętego Jacka, jaką miał czcigodny ojciec Prędota, biskup krakowski

XVI. O wizji świętego Jacka, jaką miała siostra Bronisława

XVII O uzdrowieniu pani Małgorzaty, mieszczki krakowskiej

XVIII. Następuje cud uleczenia panicza Świętosława

XIX. O wielce niezwykłym uleczeniu ze śmiertelnej choroby

XX. O niebiańskim świetle widzianym u grobu świętego Jacka

XXI. O wskrzeszeniu zmarłego chłopca przez zasługi świętego Jacka

XXII. Następuje dobry cud uzdrowienia pewnej śmiertelnie chorej dziewczyny

XXIII. Następuje cud uwolnienia pewnej kobiety od demonów i jej uleczenia

XXIV. Następuje cud przywrócenia do życia pewnego szlachcica

XXV. O przywróceniu życia jałówce

XXVI. Następuje cud uzdrowienia śmiertelnie chorego człowieka

XXVII. Następuje cud pomocy przy trudnym porodzie

XXVIII. Cud uleczenia ręki pewnej niewiasty

XXIX. O uzdrowieniu oczu przy grobie świętego Jacka

XXX. Następuje cud uleczenia z głuchoty przy grobie świętego Jacka

XXXI. O natychmiastowym uzdrowieniu całego ciała

XXXII. Następuje cud uleczenia ślepego oka pewnego rycerza XXXIII. Następuje cud uzdrowienia całego ciała

XXXIV. Następuje cud uleczenia śmiertelnych ran na głowie i rękach

XXXV. Następuje dobry cud uzdrowienia śmiertelnie chorego chłopca

XXXVI. O niezwykłym podwójnym zapachu przy grobie świętych Jacka i biskupa Wita

XXXVII. O uzdrowieniu przy grobie świętego Jacka

XXXVIII. O uzdrowieniu śmiertelnie chorego młodzieńca

XXXIX. O całkowitym uzdrowieniu z zupełnej ślepoty przy grobie świętego Jacka

XL. O cudownym uzdrowieniu

XLI. O nagłym uzdrowieniu całego ciała

XLII. O uzdrowieniu z gorączki za sprawą zasług świętego Jacka

XLIII. O uzdrowieniu z wielkiego bólu serca

XLIV. O uzdrowieniu palców za sprawą zasług świętego Jacka

XLV. O uzdrowieniu człowieka ze śmiertelnej choroby i ślepoty

XLVa. O wybawieniu człowieka od śmierci

XLVI. O uzdrowieniu z gruźlicy za sprawą zasług świętego Jacka

XLVII. O uzdrowieniu bólu stóp za sprawą zasług świętego Jacka

XLVIII. O przywróceniu życia koniowi

XLIX. Jak demony przepowiedziały kanonizację błogosławionego Jacka

L.

LI. O wskrzeszeniu chłopca dzięki zasługom świętego Jacka

LII. O uzdrowieniu pewnego kapłana ze śmiertelnej choroby za sprawą świętego Jacka

Kontynuacja spisu cudów, jakie miały miejsce za sprawą

świętego Jacka

 

Tomasz z Sycowa

O znalezieniu i dwukrotnym przeniesieniu kości świętego Jacka

Seweryn Lubomelczyk

Wzniesienie nowej kaplicy i ołtarzy

Pieśni wyrzeźbione w alabastrze na nowo wybudowanym ołtarzu Błogosławionego Jacka

Listy i mowy w sprawie kanonizacji świętego Jacka z połowy

XV wieku

Klemens VIII

Bulla kanonizacyjna świętego Jacka

 

 

 


Komentarze