blog post

PRZEDSPRZEDAŻ! „Siedem grzechów głównych. Pokonywanie wad i słabości ze św. Tomaszem z Akwinu”

Kevin Vost o 7 jadowitych grzechach

Zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana – to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym – Rz 6,23

Nikt nie może być sam przez się wystarczającą przyczyną duchowej śmierci drugiego, gdyż duchowo można umrzeć jedynie z własnej woli przez grzech – św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna

 

Siedem grzechów głównych. Pokonywanie wad i słabości ze św. Tomaszem z Akwinu Kevina Vosta to dwa tysiące lat historii zajmowania się grzechami głównymi. Autor bazuje nie tylko na Sumie teologicznej ale także innych tekstach Świętego Tomasza z Akwinu, ponieważ „na temat siedmiu grzechów głównych napisano całe mnóstwo dobrych książek – dawniej, współcześnie i pomiędzy – ale zapewniam, że żaden z autorów nie potraktował tego tematu równie gruntownie i kompleksowo, jak zrobił to Akwinata. Opracował temat grzechów głównych na ponad trzech tysiącach stron swojego arcydzieła: liczącej półtora miliona słów Sumy teologicznej, w kontekście całej teologii, a w szczególności w kontekście związku grzechów z cnotami. Cnoty doskonalą dane nam przez Boga władze, prowadząc nas do szczęścia i w końcu do ponownego zjednoczenia z Bogiem. Aby zrozumieć, jak zmaksymalizować cnoty, które zaprowadzą nas do nieba, musimy także zrozumieć wady i grzechy, które trzymają nas przy ziemi (a w ostateczności mogą zaprowadzić jeszcze niżej). Święty Tomasz opracował te grzechy z dużo większą dogłębnością w swoim traktacie De malo (O złu), i choć zaczerpniemy strukturę bezpośrednio z Sumy teologicznej, będziemy korzystać także z innych dzieł Doktora Anielskiego.”

 

Pycha, chciwość, nieczystość, łakomstwo, zazdrość, gniew, lenistwo. „Wiele współczesnych podejść do bardzo starego tematu „grzechów śmiertelnych” cechuje absolutne pomieszanie pojęć, pełne fałszu, nieporozumień i półprawd mogących nas odwieść od Tego, który jest Prawdą przez wielkie P, a także drogą i życiem. Czy są takie chwile, kiedy grzechy śmiertelne są naprawdę dla nas dobre? Czy grzechy te są tylko uczuciami? Czy naprawdę potrzebujemy staromodnego pojęcia grzechu, a co dopiero tej zakurzonej, „średniowiecznej” listy siedmiu grzechów głównych, których „przecież i tak nie ma w Biblii”? – pisze Kevin Vost.

 

Czy zastanawialiście się nad tymi pytaniami?

§  Czy grzechy główne możemy znaleźć w Biblii?

§  Dlaczego jest ich siedem? (Czyż na początku nie było ich osiem?)

§  Czego o tych grzechach nauczają wschodni, greckojęzyczni ojcowie Kościoła? W jaki sposób idee te podjęli i rozwinęli zachodni, łacińskojęzyczni ojcowie Kościoła? Ewagriusz z Pontu, św. Jan Kasjan, Prudencjusz, św. Jan Klimak, św. Grzegorz Wielki.

§  Co zachodzi w naszej duszy, gdy zmagamy się z pokusami grzechów śmiertelnych?

§  Dlaczego grzechy śmiertelne nazywa się też głównymi lub kardynalnymi?

§  Dlaczego niekiedy nazywa się je wadami głównymi, a nie grzechami głównymi?

§  Dlaczego na liście pojawiają się różne nazwy siedmiu grzechów głównych?

§  Czy grzechy mogą mieć „córki”?

§  Jakie rozwinięto metody, aby te grzechy pokonać?

§  W jaki sposób św. Tomasz z Akwinu dokonał syntezy wielkiej literatury teologicznej?

 

 

Jaki plan bitwy do pokonania wad i grzechów głównych proponuje Kevin Vost? Zwalczyć lenistwo. Skończyć z zazdrością. Zlikwidować chciwość. Rozgromić próżność. Wypatroszyć łakomstwo. Zniwelować żądzę. Rozgromić gniew. A na koniec zmierzymy się z tym, jak matka cnót detronizuje królową wad.

Sięgnij po tę książkę i pokonaj 7 jadowitych grzechów cnotami!

 

 

KSIĄŻKA dostępna w wersji papierowej i e-wydaniu (po premierze).

 


Komentarze