blog post

PRZEDSPRZEDAŻ! „Kierunek: niebo. GPS dla mężczyzn”, Randy Hain

Bóg dokładnie wie, czego ci potrzeba

Panowie, naszym powołaniem jest coś więcej niż siedzenie na ławce rezerwowych!

 

Jeśli chcesz spędzić wieczność w niebie, musisz działać już teraz, decydując, że będziesz dążył do tego jedynego, najważ­niejszego celu, którym – jak podpowiada Jezus – jest miło­wanie Boga całym swoim sercem, całym swoim umysłem, ze wszystkich sił.

Tylko jak to zrobić? Pytanie wydaje się szczególnie palące, gdy żyje się w ciągłym biegu, terminarze ma się wypełnione po brzegi, a z otaczającego nas świata płynie olbrzymia liczba bodźców. Sami wiecie, jak pełna rozproszeń, zbijająca z tropu może być codzienność.

Gdyby teraz oddać głos „światu”, skomentowałby: „Znaj­dziemy na to odpowiednią aplikację”. Jezus natomiast mówi: „Jest na to łaska”. I nie chodzi tu o jakąś mglistą, abstrakcyj­ną ideę, ale o autentyczne doświadczenie pełne mocy, które płynie z sakramentów Kościoła ustanowionego przez Jezusa. Mam tu na myśli przede wszystkim Eucharystię, spowiedź, a także lekturę Pisma Świętego, modlitwę oraz dobre uczynki wypełnione łaską, które św. Paweł opisywał jako „wiarę, która działa przez miłość” (Ga 5,6). To niezawodne Boże „aplikacje” dla chrześcijanina. Skorzystaj z nich!

Bóg dokładnie wie, czego ci potrzeba, by pokonać trud­ności i rozwijać się jako chrześcijanin, który nade wszystko postawił na prawdę i dobro, piękno i prawość.

Mężczyzna jest fizjologicznie, umysłowo i uczuciowo ukie­runkowany na zewnątrz, na działanie. To dlatego lubimy sport kontaktowy; to dlatego instynktownie chcemy mieć wpływ na to, jak się sprawy mają. Konfrontacje, budowy, naprawy, obrona, branie się za bary ze światem wokół, są naturalnymi przejawami bycia mężczyzną według Bożego zamysłu. On pragnie, byśmy byli mężczyznami w pełni, każdy na swój sposób, zgodnie z otrzymanymi od Niego talentami, temperamentem i okolicznościami.

Kobiety są fizjologicznie i uczuciowo ukierunkowane do wewnątrz, w swej otwartości chłoną. Uzupełniają nas i ukul­turalniają (chwała Bogu!) dzięki swojemu niezwykłemu ta­lentowi do przyjmowania, gromadzenia i karmienia.

Aby duchowo i emocjonalnie dojrzeć, potrzebujemy jako mężczyźni potwierdzenia z zewnątrz, że „zdaliśmy egzamin”. Nade wszystko potrzebujemy poświadczenia, że to, co robimy, jest cenne i ważne, że wypełniamy misję, której się podjęliśmy.

 

To zaledwie fragment wstępu w książce Kierunek: niebo. GPS dla mężczyzn (oryg. Journey to Heaven: A Road Map for Catholic Men) Randy Hain.


KSIĄŻKA dostępna w wersji tradycyjnej | e-BOOK po premierze

 

 Komentarze