blog post

RECENZJA książek „Czysta miłość”

Lidia Molak

Nastolatki i te sprawy

 Rozmowy na temat seksu­alności w ogóle są nie­łatwe, co dopiero, gdy mają je prowa­dzić rodzice z nasto­latkami. Ci pierw­si często w poczuciu własnej nieudolności i braku pozytywnych doświadczeń w tym względzie, w dodatku mierząc się z niechęcią do jakiegokolwiek kon­taktu ze strony dojrzewają­cego potomstwa. Ci drudzy zagubieni, zbuntowani, nie­pewni siebie, bombardowani papką medialną i presją śro­dowiska. Jak znaleźć wspólny język? I jak mówić o seksual­ności w sposób pozytywny?

„Seks powinien być wspania­łym darem, więc łatwo można się zmęczyć, słuchając o cho­robach i wskaźnikach niechcia­nych ciąż u nieletnich. Jeżeli jesteś gotowy na inne podejście l chcesz, abv ten dar bvl tak wspaniały, jak powinien być, zapraszam do lektury" – taka zachęta zostaje skierowana od autora do odbiorców niewielkiej książki Czysta miłość. Tu akurat przeznaczonej dla nastolatków, ale jest i analogiczna pozycja – obdarzona tym samym tytułem głównym – skierowana do rodziców (wychowawców, duchownych). „Ważne jest, by mimo młodzieńczego mózgu i szalejących hormonów pamiętać o tym, że nastolatki mają zdolność do podejmowania dobrych wyborów. Posiadają w pełni ukształtowaną duszę ludzką z potężną wolą, która jest zdolna dokonać dobrego wyboru nawet wtedy, gdy stoi w obliczu ogromnej pokusy. Od ciebie potrzebują oni trochę pomocy, aby trzymać się od pokusy z dala" – czytamy w tej drugiej.

Obie książki, opublikowane przez Wydawnictwo W drodze, są znakomite. Tygodnik „Idziemy" sprawuje nad wydaniem patronat medialny. Autorzy Jason Evert i Chris Stefanick, świeccy pisarze i mówcy katoliccy (ten pierwszy jest również teologiem), od lat angażują się w działalność duszpasterską i rekolekcyjną. Podróżują po świecie, by podczas spotkań i rozmów z młodzieżą szkolną i akademicką promować cnotę czystości. Napisane przez nich książki mają pomóc w obalaniu mitów i półprawd na temat łatwego szczęścia. Ich wielką zaletą jest prosty język (niespłycający jednak problemów), humor przy jednoczesnym podejściu serio i z wielkim zrozumieniem, umiejętność przekonującego wskazywania wartości, a także absolutnie pozytywny wizerunek seksualności i... konkrety, konkrety, konkrety. Wszystko to ma moc poszerzania bardzo zubożonego spojrzenia na „te sprawy". „Czy nie powinniśmy się troszczyć o całą osobę, łącz-nie z sercem i duszą, zamiast tylko o jej narządy rozrodcze? – pytają autorzy. I dodają, że tym, co przekonuje młodzież do czystości, nie jest lęk przed chorobami wenerycznymi czy ciążą przedmałżeńską, lecz zrozumienie, w jaki sposób czystość pomaga doświadczyć autentycznej miłości na całe życie. Bo rozumieją, że młodzież nade wszystko pragnie być wolna i prawdziwie kochać.

 

 

KSIĄŻKI i e-BOOKI

Jason Evert, Chris Stefanick, Czysta miłość. 10 sposobów na (od)budowanie niewinności nastolatków

Jason Evert, Czysta miłość. Q&A dla młodzieży

TAKŻE

 

w pakiecie

 

 

 


Komentarze