blog post

Nowy numer rosyjskojęzycznego „В пути”

Inspiracją numeru są słowa Benedykta XVI o modlitwie

Ukazał się kolejny numer rosyjskojęzycznej wersji „W drodze” – „В пути”, która powstaje we współpracy redakcji miesięcznika „W drodze” i braci dominikanów na Wschodzie.

Magazyn jest dostępny za darmo, do pobrania na wputi.net w formatach: pdf, mobi, epub. Zachęcamy do pobierania, dzielenia się i lektury „В пути” wszystkich, którzy na co dzień pracują w duszpasterstwie rosyjskojęzycznym, poszukują dobrych treści katolickich, jak i tych, którzy chcą poćwiczyć swoje umiejętności językowe.

 

 

 

 

 

 

Мы хорошо знаем, что молитву нельзя считать аксиомой: надо учиться молитве, почти что постоянно заново постигать это искусство. Также и те, кто уже сильно продвинулся в духовной жизни, ощущают непрестанную потребность отправиться в школу Иисуса, чтобы научиться аутентичный молитве.

Бенедикт XVI

 

 

 

Дорогие Читатели,

принимая во внимание приведенные выше слова Папы Бендикта, новый номер нашего журнала мы полностью посвятили молитве. Надеемся, что хотя бы немного поможем вам в непрестанном обучении ей.

Новый номер «В пути» ждет wputi.net – скачать и читать!

С Богом!

Команда «В пути»

 

 

 

 

 

 

 

Dobrze wiemy, że modlitwa nie może być uważana za pewnik: trzeba się uczyć modlitwy, niemal nabywać tej sztuki ciągle na nowo. Także ci, którzy są bardzo zaawansowani w życiu duchowym, odczuwają nieustannie potrzebę udania się do szkoły Jezusa, aby nauczyć się autentycznej modlitwy.

Benedykt XVI

 

 

 

Drodzy Czytelnicy,

mając na uwadze powyższe słowa papieża Benedykta XVI nowy numer „W Puti” w całości poświęcamy tematowi modlitwy. Mamy nadzieję, że przygotowane dla Was teksty, choć odrobinę pomogą Wam w nieustannym uczeniu się jej.

Nowy numer czeka na wputi.net – pobierz i czytaj!

 

 

 

Z Panem Bogiem!

 

Ekipa «В пути»

 

 


Komentarze