Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze Spółka z o.o.
61-716 Poznań, ul. Kościuszki 99
tel. 61 850 47 13, faks 61 850 17 82
sekretariat@wdrodze.pl

Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego www.wdrodze.pl są zastrzeżone na rzecz Wydawnictwa Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze. Żaden z elementów serwisu, jak również zawarte w serwisie treści nie mogą być rozpowszechniane bez pisemnej zgody właściciela serwisu. Użytkownik ma prawo do pobierania i drukowania stron serwisu lub ich fragmentów wyłącznie na potrzeby własne.

Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z korzystaniem z serwisu oraz informacji w nim zawartych ponosi użytkownik. Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu szkód będących następstwem korzystania z serwisu www.wdrodze.pl.

Prawa do logotypów i nazw firm trzecich zamieszczonych na stronach WWW są wyłączną własnością tych firm, a zostały zamieszczone tylko w celach informacyjnych.